header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Eksport zestawień

 

Oprócz wydruków program umożliwia także eksport danych w różnych formatach. Dostęp do tej opcji programu uzyskujemy z menu kontekstowego zestawienia lub wybór pozycji „Eksportuj” po wybraniu przycisku „Opcje” w module, w którym tworzymy zestawienie.

W oknie przedstawionym poniżej definiujemy wszystkie potrzebne parametry.

 

eksp_zest_1

 

Dostępne formaty wybierane z listy „Typ danych w pliku eksportowym” to:

Adobe Acrobat (pliki typu PDF)
Microsoft Write (pliki typu RTF) czytane przez większość edytorów tekstu
Arkusz Kalkulacyjny Open Office (pliki typu ODS)
Dokument tekstowy Open Office (pliki typu ODT)
Dokument HTML (akceptowany przez przeglądarki stron WWW)
Arkusz Microsoft Excel (plik typu XLS)
 

Nazwa Pliku: - pełna ścieżka do pliku z danymi eksportowanymi. Domyślnie program przyjmuje nazwę zgodną z tytułem zestawienia.

 

Znaczenie „Orientacji papieru” i „Strony” jest identyczne jak w przypadku wydruku zestawień.

 

Wybranie przycisku „Podgląd” spowoduje po zakończeniu eksportu uruchomienie odpowiedniego programu obsługującego pliki danego typu pod warunkiem, że jest zainstalowany w systemie.

 

Uwagi.

Eksportowane są z reguły pełne dokumenty w formie takiej jak na wydruku tzn. zawierające podsumowania, podział na strony, obramowania itp.

 

Wyjątkiem jest eksport danych do formatu "Microsoft Excel" z opcją „tylko dane”. Ma  on służyć jako źródło danych do dodatkowych analiz i przekszałceń. Eksportowane są tylko dane i nazwy kolumn. Dane mogą być eksportowane wierszami po kolei lub - jeżeli zestawienie zawiera wiersze nadrzędne i podrzędne np dokumenty i zapłaty do nich - kolumnami. Przykłady tych dwóch różnych sposobów przedstawione są poniżej na przykładzie zestawienia należności i zobowiązań rozliczonych:

Przykład zestawienia:

 

eksp_zest_2

 

1. Eksport do Excel (tylko dane) z opcją:

Wiersze podrzędne za nadrzędnymi

 

Data

Dokument

Termin pł

Zwł

Należność

Zapłacone

KONTRAHENT TESTOWY


13,62

13,62

16.10.2007

FNP 1/2007

16.10.2007

0

4,32

4,32

16.10.2007

KP 2/2007

KP 2/2007

0


4,32

 

2. Eksport do Excel (tylko dane) z opcją:

Kolumny wierszy podrzędnych za nadrzędnymi

Fragment pierwszych wierszy w arkuszu Excel-a z oznaczeniami kolumn. Ze względu na czytelność poniższego opisu dalsze kolumny arkusza Excela przedstawione są w kolejnych tabelach.

 

Kolumny podstawowe zawierające min. nazwę kontrahenta i sumę należności:

A

B

C

D

E

F

G

Data

Dokument

Termin pł

Zwł

Należność

Zapłacone

Pozostaje

KONTRAHENT TESTOWY


13,62

13,62

0

 

Kolumny zawierające numery dokumentów i ich wartości:

I

J

K

L

M

N 

 

16.10.2007

FNP 1/2007

16.10.2007

0

4,32

4,32 

Kolumny z datą i kwotą płatności:

U

V

W

X

Y

Z16.10.2007

KP 2/2007

KP 2/2007

0


4,3216.10.2007

KP 1/2007

KP 1/2007

0


8,6417.10.2007

KP 3/2007

KP 3/2007

0


0,66