header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Ewidencja KPR

 

 

 

Moduł ewidencji KPR służy do ewidencjonowania przychodów i kosztów prowadzonych w formie Księgi Przychodów i Rozchodów. Umożliwia również szczegółowe wyszukiwanie konkretnych zapisów oraz wykonywanie zestawień. Zawiera także pełną ewidencję pojazdów oraz możliwość wprowadzania dowodów wewnętrznych.

Zapisy KPR można wprowadzać:

 

niezależnie w menu:

               -> Ewidencja zapisów

                       -> Ewidencja KPR

 

razem z zapisami VAT w punktach:

                -> Ewidencja zapisów

                       -> Sprzedaż VAT/KPR

                       -> Zakup VAT/KPR

 

poprzez automatyczne zaksięgowanie dowodu wewnętrznego

 

mogą powstawać również podczas zapamiętywania wystawianych dokumentów handlowych

 

Poszczególne możliwości modułu opisane są w kolejnych punktach: