header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Opis konwersji z programu FINKA-FK w wersji Dos

 

Konwersję z danych DOS trzeba wykonać przed wprowadzeniem jakichkolwiek danych, w tym kont księgowych, danych kontrahentów lub księgowań.

 

Po wykonaniu konwersji z FINKA-FK dla DOS w programie FINKA-FK dla WIN mamy do dyspozycji komplet danych z programu z dos, z możliwością ich modyfikacji lub usuwania.

 

Konwersję wywołuje się:

 

podczas zakładania firmy, przez wybranie najpierw "Pusty plan kont", a następnie "Konwersja z dos"
lub z menu Administracja -> Konwersja danych

 

Należy wskazać bezpośrednio dysk, na którym znajduje się program FINKA w wersji DOS, a następnie wybrać firmę z wyświetlonej listy firm i lat.

 

W następnym oknie wybrać dysk, program, oraz firmę której dane mają zostać przekonwertowane (ilustracja poniżej). Aby przekonwertować dane wszystkich lat  konieczne jest zaznaczenie opcji „Dane wieloletnie”.

 

 

konwersjafkDOS

 

Jeżeli konwersja ma być przeprowadzona dla kolejnych lat, ale nie jednocześnie, należy ją wykonywać następująco:

rozpocząć konwersję od najwcześniejszego roku,
następnie założyć nowy rok dla danej firmy,
wykonać konwersję dla danych tego roku,
powtórzyć operacje dla kolejnych, nowszych lat.

 

 

 

 

W związku z wprowadzeniem nowych stawek VAT od 01.01.2011, przed wykonaniem konwersji z programów w wersji DOS należy uprzednio zainstalować najnowszą wersję programu w wersji dos. Następnie konieczne jest wykonanie sprawdzenia wewnętrznego w każdym roku firmy którą chcemy przekonwertować