- [ -

[OBJECT]

- A -

adres

aneks

asortymenty

dodawanie grupy asortymentowej

edycja asortymentów

edycja grupy asortymentowej

grupy asortymentowe

lista asortymentów

- B -

bank

baza danych

bilans kół łowieckich

bilans otwarcia

BPH bank import wyciągów bankowych bank wyciąg

- C -

cenniki

definiowanie

zestawienia

cenniki sprzedaży

ceny definiowane przez użytkowników

ceny ręczne

dodawanie cen

edycja ceny

lista cenników

przypisanie ceny do towaru

ceny

CIT

CIT-2

CIT-2 kwartalny

CIT-2 miesięczny

CIT-8/O

CitiHandlowy import wyciąg bankowy wyciągów bank

czynności administracyjne

aktywacja konta

definiowanie dostępu do firmy

dezaktywacja konta

DOS

edycja

eksport danych

grupy uprawnień

hasło

imię

import danych

konwersja danych

lista komunikatów

login

nazwisko

nowy użytkownik

pobieranie danych

pobranie danych z Finka-Dos

pobranie danych z Finka-Kpr Win

sprawdzenie wewnętrzne

uprawnienia

usuwanie

użytkownicy

zmiana hasła podczas logowania

czyności administracyjne

zamykanie okresu

- D -

dane adresowe

dane firmy

podstawowe dane firmy

dane wieloletnie

definicje dokumentów

dodawanie nowych dokumentów

numeracja

zmiana definicji

deklaracje podatkowe

omówienie

VAT UE

VAT-7

VAT-7k

dekretacja

do zapłaty

dodawanie

dokument wewnątrzwspólnotowy

dokumenty

edycja

faktura proforma

faktura RR

faktury dewizowe

faktury zaliczkowe

fiskalizacja

lista dokumentów

sposoby płatności

transakcje wewnątrzwspólnotowe

WDT

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

WNT

wystawianie

wystawianie korekt

wyszukiwanie

zapamiętywanie

zapis w ewidencji VAT

dostawcy

duplikowanie dokumentu

- E -

e-deklaracje

edycja

ewidencja

ewidencja KPR

ewidencja VAT

lista i wyszukiwanie

rodzaje ewidencji

wprowadzanie zapisów

- F -

f01

f-01

faktura

faktura dewizowa

faktura korygująca

faktura na przedpłatę

faktura RR

faktura wewnetrzna

fakturowanie

finanse

finanse i rozrachunki

dokumenty bankowe

dokumenty kasowe

numeracja dokumentów kasowych

przelewy

raporty bankowe

raporty kasowe

rodzaje kas i kont bankowych

wyszukiwanie dokumentów

finansowe

Finka-Faktura

Finka-FK

Finka-KPR

fiskalizacja

fO1

format eksportu danych

formularz

formularze

definiowanie formularzy

podatkowe

sprawozdawcze

- G -

Generowanie automatyczne

generowanie deklaracji VAT

gotówka

- I -

informacja dodatkowa

informacje dodatkowe

informacje ogólne

historia zmian rekordu

modyfikacja

usuwanie

wprowadzanie danych

zestawienia

instalacja programu

intrastat

- K -

kasa

klasyfikacja kolumn KPR

klienci

klient

koła łowieckie

koło

kompensata należności

kontakt

kontakty

konto

kontrahenci

dane do faktur

edycja danych

grupy kontrahentów

konta księgowe

lista

kopia bezpieczeństwa

odtwarzanie danych

wykonywanie kopii

korekta

Korekta transakcji

Korekty automatyczne

Korekty obowiązkowe

Korekty Vat

KP

KPR

ewidencja

kryteria

Księga Główna

księgowanie

kursy walut

KW

- L -

lista udostępnień

łow

łow 1

łow1

łow-1

- M -

modyfikacja

Monity

- N -

Należności niezapłacone

Należności przeterminowane

należność

Naliczanie odsetek

nieobecności

Noty odsetkowe

nowy

numer konta

numeracja dokumentów

numeracja dokumentów kasowych

numerowanie dokumentów

- O -

Obieranie potwierdzeń

odbiorcy

odjęcie przedpłaty

odpowiedniość

Odsetki

okno

Operacje

osoby udostępnienie

oświadczenie

- P -

panel

panel startowy

lista firm i lat

paragon

parametry programu

edycja

pasek

pasek narzędziowy

PDOF

pełnej księgowości

pierwsze uruchomienie

logowanie do systemu

pierwsze logowanie do systemu

rejestracja licencji

ustawienia po pierwszym uruchomieniu

PIT

PIT-5

PIT-5L

PIT-8C

PIT-8C indywidualnie

PIT-8C wg listy księgowań

plan kont

płatność

pobieranie danych

z poprzednich lat

Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych

podatki

podatkowy

podatku VAT

podgląd komunikatów systemu

Podpisz deklarację

Porządkowanie dokumentów

powielenie dokumentu ksiegowego

pozycje dowodów wewnętrznych

proforma

przedpłata

przelew

przyciski

przyciski aktywne

- R -

rachunek

Raiffeisen polbank import wyciągów wyciąg bankowych bank

raport obrotów

raportowanie

raporty

rejestr

Roczne zestawienie zaliczek PDOF

rodzaj ceny

rodzaj faktury

rodzaje dokumentów księgowych

rok poprzedni

rozliczenia

rozliczenie

rozrachunki

należności

poprzedni rok

rozliczone

stan początkowy

wieloletnie

zestawienia rozrachunków

zobowiązania

rozwiązanie umowy

Różnice kursowe na dzień

- S -

schemat numeracji

słowniki

dane stałe

dewizy

ewidencje

grupy kontrahentów

opisy

państwa

sposoby płatności

urzędy skarbowe

uwagi

województwa

sposoby płatności

sposób liczenia VAT

sprawozdanie

sprzedaż

stan otwarcia

stan otwarcia kont

statystyczne

struktura sprzedaży

struktura zakupów

symbol dokumentu

świadectwo

- T -

tabele kursowe

definiowanie kursów

dodawanie tabeli kursowej

edycja tabel kursowych

lista tabel kursowych

Toolbar

towary

- U -

UE

deklaracja VAT-UE

umowa

usługi

ustawa

ustawa o rachunkowości

usuwanie

uzgodnienia sald

definicje tekstów

uzyskiwanie informacji

- V -

VAT

deklaracja VAT-7

deklaracja VAT-7k

deklaracja VAT-UE

ewidencja

lista zapisów

należny

naliczony

odpowiedniość numerów Księgi Głównej i ewidencji VAT

sposób liczenia

sposób liczenia VAT

sumy miesięczne

wprowadzanie zapisów

wyszukiwanie

zestawienia

zestawienia pełne i skrócone

- W -

wewnętrzwspólnotowe

dostawa

nabycie

Wezwania

wprowadzanie danych

wprowadzanie zapisów

wybrane cechy

wydruk

Wydruk poświadczeń

wydruk przelewów

wymagania systemowe

serwer

sieć lokalna

stacja kliencka

wysyłanie danych

Wysyłanie deklaracji

wyszukiwanie

Wzorcowe plany kont

- X -

XML

- Z -

zadłużenie

zakup

zaliczka

zaliczka PDOF

zaliczka PDOF za kwartał

zaliczka PDOF za miesiąc

Zaliczki PDOP

założenie nowego roku

panel startowy

założenie nowej firmy

panel startowy

zapis błędu

zapis księgowy

zapłata

zasady pracy z programem

zestawienia

cenników

dokumentów

drukowanie

eksport

handlowe

informacje ogólne

kontrahentów

rozrachunków

towarów

VAT

zestawienia KPR

zestawienia księgowe

zestawienia VAT

odpowiedniość numerów Księgi Głównej i ewidencji VAT

omówienie

pełne i skrócone

sumy miesięczne

zestawienie

zestawienie bilansu otwarcia

Zestawienie korekt Vat

zestawienie księgowe

Zgodność

zobowiązania

zobowiązanie

zobowiązanie do zapłaty

ZUS