header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

-

Opis konwersji z programu FINKA-KPR w wersji Dos

 

Konwersję z danych DOS trzeba wykonać przed wprowadzeniem jakichkolwiek danych, w tym danych kontrahentów lub zapisów księgowych

 

Po wykonaniu konwersji z FINKA-KPR dla DOS w programie FINKA-KPR dla WIN mamy do dyspozycji komplet danych z programu z dos, z możliwością ich modyfikacji lub usuwania.

 

Konwersję wywołuje się:

 

podczas zakładania firmy, przez wybranie "Konwersja z dos"
lub z menu Administracja -> Konwersja danych

 

Należy wskazać bezpośrednio dysk, na którym znajduje się program FINKA w wersji DOS, a następnie wybrać firmę z wyświetlonej listy firm i lat.

Aby przekonwertować dane wszystkich lat  konieczne jest zaznaczenie opcji „Dane wieloletnie”.

 

Jeżeli konwersja ma być przeprowadzona dla kolejnych lat, ale nie jednocześnie, należy ją wykonywać następująco:

rozpocząć konwersję od najwcześniejszego roku,
następnie założyć nowy rok dla danej firmy,
wykonać konwersję dla danych tego roku,
powtórzyć operacje dla kolejnych, nowszych lat.

 

 

 

 

W związku z wprowadzeniem nowych stawek VAT od 01.01.2011, przed wykonaniem konwersji z programów w wersji DOS należy uprzednio zainstalować najnowszą wersję programu w wersji dos. Następnie konieczne jest wykonanie sprawdzenia wewnętrznego w każdym roku firmy którą chcemy przekonwertować