header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Formularze roczne (IWA, ZSWA, RMUA)

 

ZUS RMUA

 

Formularze roczne ZUS RMUA, można wygenerować w punkcie menu:

 

       ZUS -> RMUA roczne

 

Aby wygenerować formularze, należy wskazać:

osobę/osoby dla których zostaną wygenerowane dokumenty
datę raportów
za rok - za który są generowane formularze
identyfikator (początkowo '01', wyższe numery oznaczają numer korekty)

 

 

 

RMUA roczne są generowane na podstawie generowanych miesięcznie dokumentów rozliczeniowych - w tym RMUA miesięcznych.

 

Przed wygenerowanie RMUA rocznych, należy się upewnić, że zostały wygenerowane wszystkie deklaracje miesięczne.

 

 

 

Jeżeli zostanie podany identyfikator formularza, który już istnieje dla osoby, formularz zostanie zastąpiony nowym dokumentem.

 

 

 

Po wygenerowaniu można wydrukować:

zarówno pojedyncze RMUA,
jak i wszystkie RMUA z takim samym identyfikatorem.

 

Jeżeli w ciągu roku pracownik był zgłoszony do ubezpieczenia z różnymi kodami, dla każdego z nich zostanie wygenerowany osobny RMUA roczny.

 

 

ZUS ZSWA

 

Formularz zgłoszenia / korekty danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Można go wygenerować w punkcie menu:

 

       ZUS        -> ZUS ZSWA

 

Aby wygenerować formularz ZSWA, należy podać:

płatnika składek, dla którego będzie formularz
za rok - za który ma być wygenerowany formularz
identyfikator

 

Na formularzu zostaną uwzględnione wpisy z Pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

 

Można wydrukować listę okresów, które zostały uwzględnione, natomiast formularz można wysłać do programu PŁATNIK.

 

 

ZUS IWA

 

Formularz ZUS IWA można wygenerować w punkcie menu:

 

       ZUS        -> ZUS IWA

 

Aby wygenerować formularz należy wskazać Płatnika, dla którego ma zostać wygenerowany formularz, okres oraz identyfikator formularza.

 

Program pobierze do formularza dane firmy oraz liczbę osób zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego. Dane o liczbie wypadków  trzeba określić ręcznie, gdyż nie ma ich w ewidencji przechowywanej przez program.

 

Po wygenerowaniu formularza, można również przejrzeć lub wydrukować 'Zestawienie osób ujętych na formularzu'.

 

Formularz ZUS IWA można wysłać do programu PŁATNIK.