header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

 

Grupowa zmiana stawek VAT

 

Okno grupowej zmiany stawek VAT jest wywoływane z listy asortymentów (F11) i umożliwia automatyczną zmianę stawek przypisanych do asortymentów. Zmiana stawek dotyczy asortymentów wyświetlonych na oknie Listy asortymentów. 

 

Okno składa się z następujących elementów:

 

Stawka VAT – pole pozwala wybrać, której stawki dotyczy zmiana
Zamień na – pole określa stawkę, na jaką będzie dokonana zmiana. Do wyboru dostępne sa wszystkie stawki zaznaczone jako aktywne w p. menu:

                 -> Słowniki

              -> Fakturowanie

                 -> Stawki VAT

                   

Cena podstawowa – umożliwia wybór sposobu wyliczania cen przy zmianie stawki VAT. Dostępne są trzy możliwości:

- Jak w danych asortymentu – sposób wyliczania ceny jest taki jak wpisany w danych asortymentu

- Netto, wyliczać brutto – nowa cena jest wyliczana na podstawie ceny netto

- Brutto, wyliczać netto – nowa cena jest wyliczana na podstawie ceny brutto.

 

Dostępne akcje:

 

F6 Zmień – powoduje zmianę stawek VAT asortymentów według wybranych wyżej parametrów.