header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Grupy asortymentowe

 

Okno grup asortymentowych umożliwia przegląd hierarchii grup zdefiniowanych przez użytkownika.

 

Grupy asortymentowe mogą być definiowane:  

bezpośrednio w menu  Słowniki / Grupy asortymentowe
lub podczas edytowania listy pozycji wystawianego dokumentu.

 

Wygląd okna przedstawiono poniżej:

 

asort_03

 

Dostępne operacje:

Dodaj asortymenty mogą być przypisywane do grup zdefiniowanych na najniższym poziomie hierarchii. Jeżeli podgrupa jest dodawana do grupy, do której przypisano asortymenty, program:
informuje o tym fakcie poprzez wyświetlenie komunikatu,
po potwierdzeniu przez użytkownika następuje  przypisanie asortymentom z bieżącej grupy kodu nowotworzonej grupy.

uprawnienia

Usuń operacja usunięcia jest możliwa jedynie dla grup najniższego poziomu w hierarchii, do których nie przepisano żadnych asortymentów.

uprawnienia

Zmień
 
Anuluj zamknięcie okna.

 

uprawnienia