Grupy kontrahentow, osób

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

header

 

Grupy kontrahentow i osób

 

 

Przy użyciu grup kontrahentów możemy dokonywać podziału kontrahentów ze względu na inną kategorię niż np. dane adresowe. Można więc założyć grupy dostawców, odbiorców, kooperantów, zleceniobiorców itd.

 

Grupy pozwalają przyśpieszyć wyszukiwanie żądanych klientów oraz uporządkować ich tematycznie w bazie.

Każdy kontrahent może należeć do jednej lub wielu grup, może też nie należeć do żadnej.

 

 

Grupy kontrahentów są pozycją słownikową dostępną z menu Pozostałe słowniki. Można też założyć grupę podczas edycji danych kontrahenta.

 

uprawnienia

Dodawanie nowych grup jest możliwe gdy użytkownik ma uprawnienie do modyfikacji danych słownikowych.

uprawnienia

 

kontrah_04

 

Przypisanie klienta do jednej lub wielu grup wykonujemy po otwarciu zakładki "Grupy" na ekranie edycji kontrahenta. Wybieramy tam grupy, do których kontrahent należy. Można też odłączyć go od danej grupy.

 

Prócz przyłączenia do grupy program dopisze samoczynnie "symbol analityczny" potrzebny przy współpracy z programem księgowym - omawiamy to w punkcie Kontrahenci a konta księgowe.