header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Historia zmian rekordu


 

Po każdej zmianie danych system zapamiętuje ich poprzedni stan w „Historii”. Dla wszystkich ważnych danych można podejrzeć:

jakie dane i kiedy były modyfikowane,
jaki był stan danych w krokach pośrednich,
przez którego użytkownika były wykonane poszczególne operacje.

 

Historię zmian program wyświetla w osobnym oknie wywoływanym z okna edycyjnego za pomocą przycisku „F8 Historia”.

 

Zawiera ona informacje o:

wartościach poszczególnych elementów zapisu podczas poprzednich edycji.
datach modyfikacji zapisu.
operatorze dokonującym zmiany zapisu.

 

Na poniższej ilustracji przedstawiona jest historia dla danych towaru:

 

 

ogolne_03