header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Import do FK

 

Celem wykonania importu do programu księgowego Finka-FK należy:

wskazać plik z rozszerzeniem XML wysłany przez program sprzedaży i potwierdzić przyciskiem F12 dalej
za pomocą przycisku F6 zmień zdefiniować tabelę dekretacji dla każdego typu dokumentu oddzielnie, gdzie:
Symbol nagłówkowy dokumentu księgowego udostępnia listę wszystkich rodzajów wpisanych w punkcie Słowniki -> Pozostałe -> Typy dokumentów księgowych
Czy dokument zbiorczy miesięczny Jeśli wybrano M zbiorczy wszystkie pobrane dokumenty tego typu zostaną wpisane pod jeden numer KG, jeśli I indywidualny to każdy dokument zostanie wpisany oddzielnie.
Rodzaj ewidencji VAT - pozwala przypisać wybraną ewidencję dla danego typu dokumentu.
Opis zdarzenia gospodarczego - pozwala wpisać odpowiedni opis zdarzenia, niezbędny w ewidencji VAT
Konta księgowe dla kwoty brutto, netto i VAT należy wpisać zgodnie z planem kont  lub wybrac z listy kont. Jeżeli zostanie wybrane konto syntetyczne dokumenty bedą ksiegowane na konta analityczne kontrahentów. Dla nowych kontrahentów program zaproponuje automatyczne założenie nowych kont analitycznych.
Po wykonaniu w/w czynności potwierdzamy przyciskiem F12 dalej (pełne definiowanie wykonywane jest tylko przy pierwszym pobieraniu dokumentów)

importfk12

w zakładce dotyczącej kontrahentów i kont księgowych za pomocą przycisków:
F6 zmień kontrahenta oraz F7 zmień konto należy dokonać uzgodnień i zatwierdzić przyciskiem F12 dalej

importfk13

 

w ostatnim kroku wyświetli się lista zawierająca dekretacje gotowe do zaksięgowania. Po weryfikacji należy wybrać Zaksięguj dokumenty. Zapisane pozycje pojawią się na liście dokumentów dostępnej w punkcie --> Księgowanie -> Dokumenty księgowe.
W sytuacji, gdy te same dokumenty pobierane są ponownie, program wyświetli komunikat, że zostaną one zastąpione.