header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Import do KPR

 

Import dokumentów do programu Finka-KPR jest niemal identyczny jak opisany w rozdziale import do programu Finka-FK.

 

Różnice dotyczą zakładki "Opcje" i "Dokumenty"

Zakładka  "Opcje":

należy wskazać rodzaj ewidencji VAT

Program rozróżnia dokumenty zakupu od sprzedaży a w tym drugim przypadku tworzona jest osobna definicja dla rachunków, które podczas importu nie są uwzględniane w ewidencji VAT

 

Opis zdarzenia gospodarczego - pozwala wpisać odpowiedni opis zdarzenia
za pomocą przycisku F6 (lub poprzez dwukrotne kliknięcie myszką) należy:
dla rodzaju firmy: Księga przychodów i rozchodów

- Wybrać numer kolumny KPR dla każdego rodzaju ewidencji VAT. Jeżeli w programie istnieje kilka opisów dla danej kolumny KPR to program przypisze opis domyślny,

dla rodzaju firmy: ryczałt

     - Wybrać stawkę ryczałtu z listy dostępnych stawek.

Program nie pozwoli przejść do nastepnej zakładki dopóki nie zostana wybrane wszystki niezbędne parametry

 

Uzgadnianie kontrahentów jest identyczne jak w przypadku importu do Finka-FK.

 

Zakładka "Dokumenty"

 

W ostatnim kroku wyświetli się lista importowanych dokumentów gotowych do zaksięgowania. W sytuacji, gdy te same dokumenty pobierane są ponownie, program wyświetli informację o ostatniej kolumnie, że zostaną one zastąpione. Dodatkowo umożliwiono zmianę opisu zdarzenia gospodarczego dla poszczególnych dokumentów.
Lista zawiera numer i datę dokumentu,kwotę brutto oraz w zależności od licencji kolumnę KPR lub stawkę ryczałtu.
Po weryfikacji należy wybrać Zaksięguj.
Zaksięgowanie dokumentów zaktualizuje dane dla zapisów:
KPR lub Ryczałt (dla ryczałtu tylko dokumenty sprzedaży a dla faktur zaliczkowych księgowany jest dokument końcowy)
Ewidencji VAT (bez rachunków uproszczonych)