header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Import Wyciągów Bankowych

 

W programie Finka-FK został uruchomiony import z systemów bankowych:

 

BPH

 

 

 

Pliki wyeksportowane z systemu bankowego nie powinny być edytowane przez żaden dodatkowy program, ponieważ może zmienić się ich wewnętrzny format i ich import będzie niemożliwy.

 

 

Celem wykonania importu do programu księgowego Finka-FK należy:

wskazać plik z rozszerzeniem CSV wygenerowany przez system bankowy i potwierdzić przyciskiem F12 dalej
za pomocą przycisku F6 zmień zdefiniować tabelę dekretacji dla każdego konta bankowego oddzielnie, gdzie:
oSymbol nagłówkowy dokumentu księgowego udostępnia listę wszystkich rodzajów wpisanych w punkcie Słowniki -> Pozostałe -> Typy dokumentów księgowych
oCzy dokument zbiorczy Jeśli wybrano M zbiorczy wszystkie pobrane dekretacje zostaną wpisane pod jeden numer KG, jeśli I indywidualny to każda dekretacja zostanie wpisana oddzielnie.
oKonta księgowe dla wartości uznania/obciążenia należy wpisać zgodnie z planem kont  lub wybrać z listy kont. Jeżeli zostanie wybrane konto syntetyczne dokumenty będą księgowane na konta analityczne kontrahentów. Dla nowych kontrahentów program zaproponuje automatyczne założenie nowych kont analitycznych.
oPo wykonaniu w/w czynności potwierdzamy przyciskiem F12 dalej (pełne definiowanie wykonywane jest tylko przy pierwszym pobieraniu danych dla danego konta bankowego).

 

Jeżeli w zaimportowanym pliku znajduje się kilku kontrahentów z takim samym numerem konta bankowego, ale inną nazwą, jest możliwość zaimportowania dokumentu na konto księgowe dla klientów jednorazowych.

 

Aby zdefiniować, konto bankowe jako konto bankowe klienta jednorazowego należy wpisać nr konta bankowego na listę 'Klientów jednorazowych w imporcie Wyciągów Bankowych' w punkcie menu:

-> Słowniki

          -> Księgowość

                      -> 'Jednorazowi w imporcie WB'

 

 

 

w zakładce dotyczącej kontrahentów i kont księgowych za pomocą przycisków:

 

oF6 zmień kontrahenta oraz F7 zmień konto należy dokonać uzgodnień i zatwierdzić przyciskiem F12 dalej

 

Kontrahenci są automatycznie kojarzeni po nr konta bankowego zdefiniowanego w danych kontrahenta na zakładce 'Konta bankowe';

 

Jeżeli Użytkownik wskaże istniejącego kontrahenta/osobę  z listy kontrahentów/osób to dane nie zostaną zastąpione, jedynie do danych  kontrahenta/osoby automatycznie dopisze się zaimportowane konto bankowe ze statusem 'domyślne'.

 

 

 

W przypadku, gdy kilku kontrahentów ma wpisane takie samo konto bankowe, to przy imporcie na zakładce 'Kontrahenci' kontrahent będzie określony jako: 'kontrahent niejednoznaczny'.

 

W takim przypadku, należy wskazać kontrahenta dla którego ma zostać przyporządkowana dekretacja.

 

 

w ostatnim kroku wyświetli się lista zawierająca dekretacje gotowe do zaksięgowania. Po weryfikacji należy wybrać Zaksięguj dokumenty. Zapisane pozycje pojawią się na liście dokumentów dostępnej w punkcie --> Księgowanie -> Dokumenty księgowe.

 

 

Ponowne zaimportowanie tego samego pliku utworzy nową dekretację księgową. Program nie zastępuje tych samych dekretacji pobranych ponownie.

 

 

 

 

Import z BZWBK (format csv)

 

Plik, który zostanie zaimportowany w programie Finka FK, powinien zostać wygenerowany z konta w banku BZWBK.

Aby wygenerować plik CSV, należy po zalogowaniu się do konta bankowego przejść do działu 'e-Wyciągi' i wyeksportować dane do formatu CSV ze znakiem podziału ';'.

 

 

Import z Millennium (format csv)

 

Plik, który zostanie zaimportowany w programie Finka FK, można wyeksportować po zalogowaniu do konta Millennium:

dla konta BIZNES w dziale:

       -> Moje Finanse

               -> 'Historia operacji'

należy podać odpowiedni zakres danych i wybrać typ dokumentu 'CSV'.

Dla konta 'PRZEDSIĘBIORSTWA' w dziale:

       -> Wyciągi i Raporty

               -> 'Raport na żądanie'

po określeniu daty, rachunku, należy wybrac format 'CSV' i kliknąć 'Generuj Raport'.

 

 

Import z Pekao S.A. (format csv)

 

Aby przygotować plik, który zostanie zaimportowany w programie Finka FK, należy po zalogowaniu do konta Pekao S.A. przygotować schemat eksportu z następującymi parametrami:

 

Wyciąg bankowy
Strona kodowa UTF-8
Format daty - domyślny (rrrr-mm-dd)
Separator daty - domyślny (-)
Separator danych - domyślny (;)
Separator dziesiętny - domyślny (,)
Pola w kolejności:
onr wyciągu
odata wyciągu
odata operacji/księgowania
oTytuł operacji
onazwa kontrahenta
onr rachunku kontrahenta
oData waluty
oKwota w walucie bazowej (puste pole liczbowe)
oTyp operacji
oPuste pole tekstowe
oKwota
oPuste pole liczbowe
oSaldo dostępne
oNumer sekwencyjny
okod operacji
oNumer rachunku
oWaluta

 

 

 

Import z mBank (format csv)

 

Aby przygotować plik, który zostanie zaimportowany w programie Finka FK, należy po zalogowaniu do konta firmowego mBank przejść na Historię operacji. W przypadku nowego mBanku w prawym górnym oknie jest przycisk 'Zmień widok'. Po naciśnięciu pojawią się kryteria wyświetlania operacji wykonanych. Po określeniu parametrów należy zaznaczyć Format danych CSV i zatwierdzić. Zapisany plik można zaimportować w programie Finka FK.

 

 

Import z IDEA Bank (format csv)

 

Aby przygotować plik, który zostanie zaimportowany w programie Finka FK, należy po zalogowaniu do konta firmowego IDEA Bank wywołać punkt:

       -> Twój portfel

lub

       -> Konto

 

po otrzymaniu informacji podstawowych dotyczących konta bankowego wywołujemy funkcję

       -> Historia

 

i wybrać opcję 'Do pliku' - eksport do pliku CSV, dane oddzielone przecinkami.

Zapisany plik można zaimportować w programie Finka FK.

 

 

 

Import z ING Bank Śląski (format MT940)

 

Aby przygotować plik, który zostanie zaimportowany w programie Finka FK, należy po zalogowaniu do konta firmowego ING BankOnLine wywołać punkt:

       -> Wyciągi

               -> dla wybranego wyciągu -> Szczegóły

 

i wybrać opcję 'Eksport do MT940'.

Zapisany plik można zaimportować w programie Finka FK.

 

 

 

 

Import z Alior Bank (format MT940)

 

Aby przygotować plik, który zostanie zaimportowany w programie Finka FK, należy po zalogowaniu do konta firmowego Alior wywołać punkt:

       -> Wyciąg z rachunku

 

i wybrać opcję 'Zapisz plik MT940'.

Zapisany plik można zaimportować w programie Finka FK.

 

 

 

Import z Raiffeisen POLBANK (format MT940)

 

Aby przygotować plik, który zostanie zaimportowany w programie Finka FK, należy po zalogowaniu do konta R-Online biznes wywołać punkt:

       -> Rachunki

               -> Wyciągi

 

i po wybraniu rachunku (rachunki należy eksportować w osobnych plikach) wybrać opcję 'Export' - szablon eksportu 'MT940' i kliknąć 'Pobierz'.

Zapisany plik można zaimportować w programie Finka FK.

 

 

 

Import z CitiHandlowy (format csv)

 

Aby przygotować plik, który zostanie zaimportowany w programie Finka FK, należy po zalogowaniu do konta firmowego CitiHandlowy wywołać punkt:

       -> Produkty, usługi

               -> Wyciągi i historia transakcji

                       -> Pobierz historię transakcji - w formacie csv

 

Zapisany plik można zaimportować w programie Finka FK.

 

 

 

Import z BPH (format csv)

 

Aby przygotować plik, który zostanie zaimportowany w programie Finka FK, należy po zalogowaniu do konta "Business Net" wywołać z lewego panelu punkt:

       -> Historia operacji

               -> Wyciągi

 

następnie wybrać opcję 'Eksport' (z zakładki powyżej numeru rachunku bankowego), oraz w parametrach do wyboru wybrać:

       - Strona kodowa = domyślnie

       - Szablon typu danych =  "Eksport CDN Optima",

Rachunki należy eksportować w osobnych plikach.

 

Zapisany plik można zaimportować w programie Finka FK.