header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

INFORMACJE OGÓLNE

 

W tym rozdziale podane są ogólne informacje dotyczące pracy w systemie FINKA takie jak:

 

zasady pracy, w tym:
οWprowadzanie i modyfikacja danych
οHistoria zmian zapisów
οuzyskiwanie informacji (w tym drukowanie oraz eksport do różnych formatów),
οwprowadzanie i modyfikowanie danych oraz ich zatwierdzania

 

Obsługa wielu firm i lat, w tym:
οFunkcje dostepne na panelu startowym
οZakladanie danych dla kolejnej firmy
οZakladanie kolejnych lat dla danej firmy

 

czynności wykonywane okresowo, np.:
οoraz sporządzanie kopii zabezpieczających
οodtwarzanie danych z kopii zabezpieczajacych