header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

INSTALACJA I URUCHOMIENIE

 

Instalator programów FINKA należy wywołać:      

Przy pierwszej instalacji na pojedynczym komputerze – jeden raz
Przy pierwszej instalacji sieciowej – na serwerze oraz na każdym ze stanowisk
Przy ponownej instalacji (np. nowej wersji programu) – pojedynczym komputerze lub na każdym z stanowisk

 

Instalator wyświetli informację opisującą wersję programu. Przed uruchomieniem zalecane jest zamknięcie wszystkich uruchomionych programów, w szczególności aplikacji firmy TIK-SOFT. Dalszą instalację potwierdzamy przyciskiem „Dalej”.

 

Jeżeli na komputerze był już zainstalowany program, to instalator wyświetli stosowną informację i poprosi o potwierdzenie operacji:

 

instalator_1

 

Instalator nie dopuści do instalacji wersji wcześniejszej jeżeli zainstalowana została późniejsza

 

Po zaakceptowaniu pojawi się okno:

 

instalator_2

 

z możliwością odinstalowania programu lub ponownej instalacji. Wybór pierwszej opcji może służyć do naprawy istniejącej wersji programu np. po awarii komputera i utraty części plików potrzebnych do pracy z programem. Oczywiście w tym przypadku wszystkie dane wprowadzane przez użytkowników pozostają nietknięte.

Jeżeli na komputerze nie ma zainstalowanego programu, to po zaakceptowaniu przyciskiem „Dalej” pojawi się okno z różnymi opcjami instalacji:

 

instalator_3

 

Instalacja jednostanowiskowa – należy wybrać tę opcję jeżeli program i baza danych znajdować się będzie na tym samym komputerze. Instalator zainstaluje system bazy danych (Firebird) i program. Oczywiście w przyszłości, w zależności od potrzeb użytkowników i rozwoju firmy, będzie możliwa praca sieciowa z bazą danych.

 

Instalacja systemu na komputerze głównym… - Wybór tej opcji spowoduje zainstalowanie tylko serwera bazy danych Firebird. Jeżeli dodatkowo zostanie zaznaczona opcja opisana poniżej oznaczająca, że chcemy wykorzystać komputer główny do pracy z programem - to zainstalowany zostanie również program.
 

UWAGA!

Instalacja systemu dotyczy tylko takiej sytuacji gdy komputer główny (serwer) pracuje pod kontrolą systemu Windows. W przypadku gdy serwer ma pracować pod kontrolą innego systemu operacyjnego należy ze strony www.firebirdsql.org pobrać plik instalacyjny bazy danych Firebird w wersji nie niższej niż 2.0.1.1 rev. 12855 i zainstalować ją na serwerze, postępując zgodnie z opisem tam zawartym.

 

 

Program Finka współpracuje z serwerem baz danych Firebird w wersji 2.0.

 

 

Jeżeli serwer bazy danych będzie pracował pod kontrolą systemu Linux to w celu pobrania wymaganej biblioteki UDF należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
 

Stanowisko pracy – instalacja tylko programu. W tym przypadku baza danych musi być zainstalowana na serwerze przed pierwszym uruchomieniem systemu.

 

Następnie instalator poprosi o wskazanie katalogu, w którym ma być zainstalowany program:

 

instalator_4

 

Kolejny krok związany jest z konfiguracją dostępu do bazy danych i może zostać pominięty na tym etapie. Jeżeli ten krok będzie pominięty, to podczas pierwszego uruchomienia programu Użytkownik zostanie poproszony o skonfigurowanie połączenia z bazą.

instalator_5

 

Jeżeli instalacja przebiegła poprawnie pojawi się stosowny komunikat:

 

instalator_6

 

Program instalacyjny zainstaluje także ikony na pulpicie.

 

Odinstalowanie programu usuwa wszystkie jego składniki, pozostawiając bazy użytkownika nietknięte.

 

licencje

licencje