header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Jak zapoznać się z programem FINKA-PŁACE

 

Program FINKA-PŁACE jest dość rozbudowany  (menu liczy ponad 130 pozycji), głównie z powodu rozległości tematyki kadrowo-płacowej oraz liczby stosowanych dokumentów i trybów obliczania.

 

Mimo to z obsługą programu można zapoznać się dość szybko i poniżej opisujemy podstawowe czynności, których wykonanie "na próbę" albo dla małej liczby danych może dać Użytkownikowi dobry obraz całości.

 

Po zainstalowaniu programu albo jego wersji próbnej możemy wpisać dane, które można później (do czasu zatwierdzenia) modyfikować lub usuwać.

 

Przykładowo dla zapoznania się z programem przez ok 20 minut możemy:

 

Jako czynność wstępną wpisać stawkę wypadkową dla firmy w menu Administracja -> Parametry lokalne

 

Wpisać imiona i nazwiska (inne dane osobowe można uzupełnić później) dla 1 - 2 osób w menu
oSłowniki -> Lista osób
oalbo Kadry -> Kartoteka osobowa

 

Utworzyć dla nich umowy o pracę bądź umowy-zlecenia lub o dzieło, zależnie od potrzeb, w menu
oKadry -> Umowy
oalbo Kadry -> Kartoteka osobowa.
(wystarczy wpisać podstawowe wynagrodzenie, inne warunki umowy można pozostawić domyślne). Przy umowach zleceń lub o dzieło wybieramy też tryb wypłaty wg rachunków lub wg listy płac.

 

Utworzyć listy płac albo rachunki za min. 2 miesiące, odpowiednio:
oListy płac w menu:

                       -> Płace -> Listy płac etatowych

                   lub -> Płace -> Listy płac z tyt. umów zleceń i o dzieło,

oRachunki w menu:

                       -> Płace -> Umowy zleceń i wypłaty

                   lub -> Płace -> Umowy o dzieło i wypłaty

 

W drugim miesiącu (za który jest już wystawiona listy lub rachunek) wpisać nieobecność, np "wynagrodzenie za czas choroby" w menu Kadry - Nieobecności pracowników lub Kadry - Nieobecności dot. um. zlec. lub o dzieło

 

Ponownie wywołać sporządzoną listę płac lub rachunek, który został samoczynnie oznaczony "do przeliczenia". Po wybraniu "Przelicz" możemy obejrzeć:
oujęcie nieobecności (zmniejszenie wynagrodzenia podstawowego oraz wypłatę za czas choroby
ooraz szczegóły wyliczenia wynagrodzenia w zakładce "Obliczenie"

 

Następnie można wypróbować inne elementy programu, w tym np:

 

ow części kadrowej:
przejrzeć listę dokumentów zgłoszeniowych ZUS w menu ZUS -> Dokumenty zgłoszeniowe pracowników, zleceniobiorców
sprawdzić przyznane składniki płac, warunki umów, sprawdzić i ew. dodać oświadczenia (np PIT-2 o uldze podatkowej) w menu:
Kadry -> Kartoteka osobowa (zakładki Oświadczenia, Warunki umów, Składniki)
Kadry -> Oświadczenia
Kadry -> Warunki umów
Kadry -> Składniki
wyszukać umowy, oświadczenia itp w menu -> Kadry -> Wyszukiwanie dokumentów kadrowych
sprawdzić zestawienia kadrowe w menu -> Zestawienia -> Kadrowe, np.

       -> zestawienie osób i umów wg działów

       -> statystyka  zatrudnienia

 

ow części płacowej:
wygenerować dokumenty rozliczeniowe ZUS za dany okres w menu ZUS -> Dokumenty rozliczeniowe
wygenerować PIT-11 lub inne
wygenerować zbiorczą listę wypłat, obejmującą listy częściowe i rachunki
wyszukać wypłaty zbiorczo lub z podziałem na składniki w menu Płace -> Wyszukiwanie
wypróbować zestawienia płacowe, np:

       -> Koszty płac firmy

       -> Koszty płac wg działów

       -> Koszty płac wg osób

       -> Zestawienia płac wg składników i inne