header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Klasyfikacja kolumn KPR

 

W celu dodatkowego podziału kolumn KPR, możemy każdą z nich podzielić na dodatkowe klasyfikacje.

W punkcie:

        -> Słowniki

               -> Księgowość

                       -> Klasyfikacje kolumn KPR

 

możemy edytować listę klasyfikacji.

 

Dla każdej z kolumn możemy utworzyć dowolną liczbę klasyfikacji - z zastrzeżeniem, że dla każdej kolumny KPR może istnieć tylko jedna klasyfikacja domyślna. Klasyfikacji domyślnej nie można także usunąć.

 

Podczas wprowadzania danych, klasyfikację dla kolumn możemy określać w punktach:

 

Ewidencja KPR
Sprzedaż VAT/KPR
Zakup VAT/KPR
Dowody wewnętrzne
Podczas wprowadzania dokumentów handlowych z wpisem do KPR

 

Podczas importowania zapisów (np. dokumentów handlowych) są one wpisywane do domyślnych klasyfikacji w kolumnach KPR.

 

Podział wg klasyfikacji jest widoczny:

 

W wyszukiwaniu zapisów księgowych - gdy wybraliśmy tylko jedną kolumnę do wyszukania
W zestawieniu sum wg klasyfikacji