header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Konta dewizowe


 

W programie Finka-FK atrybut „dewizowości” można nadać na ekranie edycji konta:

 

Konto6

uprawnienia

 

Na koncie dewizowym można:

 

księgować wartości dewizowe z jednoczesnym zaksięgowaniem równowartości w złotych na tym samym koncie, korzystając z tabel kursowych

 

orodzaj dewiz określa się przy tym podczas księgowania; na jednym koncie mogą figurować zapisy w różnych dewizach

 

korzystać z automatycznego mechanizmu księgowania różnic kursowych

 

sporządzać zestawienia księgowe oraz zestawienia rozrachunków w złotych albo w złotych i w dewizach