header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Konta księgowe


 

Konta księgowe są podstawowym pojęciem w programie pełnej księgowości. Konta mają różne atrybuty decydujące o ich właściwościach, a wartości na tych kontach gromadzi się drogą ich księgowania.

 

Konta definiuje się w menu ->Plan kont:

KontoMenu1

 

Typowy plan kont można wybrać także podczas zakładania nowej firmy, później można go modyfikować (lista opcji na poniższym ekranie zależy od szczegółów zakupionej licencji):

 

KontoInit1

 

W przypadku konwersji danych z programu Finka-FK dla Dos plan kont zostanie przepisany z tego programu wraz z danymi księgowymi.

 

Konta wyświetla się także, z możliwością dodawania lub modyfikacji, podczas wprowadzania dekretacji dewizowych, a także w innych miejscach programu. Można przy tym:
opodać początek numeru konta – np. wpisanie „2” i przejście do następnego pola spowoduje wyświetlenie kont zespołu 2 do wyboru
olub wcisnąć przycisk F2-Konto z listy, pozwalający na szukanie konta wg numeru, nazwy, NIP-u kontrahenta i kilku innych możliwości:

 

    Konto3

 

Konta można też przepisać z danych poprzedniego roku:
opodczas otwierania nowego roku
olub można uzupełnić je później w punkcie  -> Administracja > Pobieranie danych z poprzedniego roku

 

Wartości zapisane na kontach ujmuje się w zestawieniach księgowych w różnych przekrojach. Są one też podstawą obliczania formularzy podatkowych i sprawozdawczych.

 

W rozdziale Konta syntetyczne i analityczne opisujemy dokładniej definicje wartości na kontach stan otwarcia, obroty i kilka rodzajów sald.