header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Konta pozabilansowe


 

Konta pozabilansowe w programie Finka:

 

nie są wliczane do ogólnej sumy WN i MA księgowań i ich zestawień

 

mogą służyć do prowadzenia różnych ewidencji wartości pozaksięgowych

 

Konto7

 

Atrybut „Konto pozabilansowe” można nadać kontom 3-cyfrowym i konta analityczne do nich odziedziczą go.