header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Konta syntetyczne i analityczne


 

Program pozwala definiować konta na wielu poziomach analitycznych, na przykład:

5          – koszty wg typów działalności

500       – koszty sprzedaży detalicznej

500-1    - sklep Radzymińska

500-2    - sklep Wilanowska

550       - Koszty zarządu

 

przy czym:

Poziomów analitycznych może być wiele, np. 500-1, 500-1-1, 500-1-2

 

Nie ma potrzeby wpisywania zer prowadzących np. 500-01,...500-09,500-10. Program traktuje wpis 500-01 identycznie jak 500-1 i układa go w planie kont wg właściwej kolejności.

 

Numery analityczne nie muszą być kolejne, mogą też zawierać litery np. 500-RADZ

 

Księguje się wartości zawsze na najniższym poziomie analitycznym – tu 500-1, 500-2 lub 550

 

Wartości zaksięgowane wliczane są samoczynnie do obrotów kont wyższego poziomu (tu 500 dla kont 500-1 i 500-2 oraz 5 dla 500-1, 500-2 lub 550)

 

Strukturę analityczną konta (np. 500-1-1, 500-1-2,...) można przepisać także do innego konta np. 500-2-1,500-2-2. Służy do tego przycisk F12-Opcje na liście kont. Można wówczas dodatkowo życzyć sobie połączenia trwałego, przy którym dodanie analityki do jednego konta odzwierciedli się w drugim.

 

Z kontami analitycznymi i syntetycznymi wiążą się ważne pojęcia wartości: stanu otwarcia, obrotów i sald.

 

Stan otwarcia WN konta syntetycznego jest zawsze sumą stanów otwarcia jego analityk; podobnie dla strony MA

 

Obroty WN konta syntetycznego są zawsze sumą obrotów (księgowań po stronie WN) jego analityk, przy czym księgowania ujemne zmniejszają te obroty. Podobnie dla strony MA

 

Saldo (zwane czasem saldem dwustronnym) konta syntetycznego liczy się już inaczej: saldo WN jest sumą sald WN tych analityk, które wykazują przewagę strony WN. Jedno konto syntetyczne może więc mieć niezerowe salda WN oraz MA.

 

Per saldo (zwane czasem saldem jednostronnym) konta syntetycznego jest już zwykłą różnicą między obrotami WN a MA, z wliczeniem stanu otwarcia. Suma per saldo występuje po jednej ze stron - WN albo MA, oczywiście może też być zerowa.

 

Suma należności i suma zobowiązań. Te wartości wynikają z stanu transakcji przypisanych do konta i dotyczą wyłącznie kont rozrachunkowych.