header

 

Kontrahenci a konta księgowe

 

 

W programie Finka-FK kontrahenci reprezentowani są na liście adresowej oraz

w planie kont (jako konta analityczne). Program obsługuje następujące powiązania między kontami a listą kontrahentów:

 

do konta księgowego można przypisać kontrahenta z listy. Wykonujemy to na ekranie edycji konta, wciskając F2-Kontrahent. Jeśli dokonamy tego podczas zakładania nowego konta, to program zaproponuje takie same nazwy konta i kontrahenta.
do kontrahenta można przypisać konto (z takim samym skutkiem, jak powyżej). Wykonujemy to na ekranie edycji kontrahenta, na zakładce "konta".
οOba powyższe sposoby pozwalają na przypisanie temu samemu kontrahentowi kilku kont (np. jako analityk do różnych kont syntetycznych), lecz jednemu kontu może być przypisany co najwyżej jeden kontrahent.
do konta można przypisać grupę kontrahentów. Wykonujemy to w punkcie Plan kont - Opcje - Czynności specjalne - Kartoteka. Przypisanie grupy oznacza założenie kont analitycznych dla wszystkich kontrahentów z danej grupy.

 

Przypisanie kontrahentów do kont daje efekty w kilku punktach programu Finka-FK, na przykład:

określając kryteria wyboru kont do zestawień, możemy szukać według cech konta (np numer, nazwa) lub kontrahenta (np nazwa, miejscowość, NIP);
wybierając kontrahenta do zapisu w ewidencji VAT wybieramy też domyślnie jego konto księgowe do dekretacji zapisu.