header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Opis konwersji ze starszej wersji programów WIN: Finka-VATWin, Finka-KPRWin

 

Konwersja realizowana jest na podstawie kopii danych wykonanej w programie Finka-VATWin lub Finka-KPRWin. Oznacza to, że nie ma konieczności instalowania i przenoszenia danych na stanowisko, gdzie ma być uruchomiony nowy program FINKA.

 

Dysponując danymi wieloletnimi Użytkownik może zdecydować, czy konwersji danych podlegać będą wszystkie dane, czy tylko dane roku bieżącego. W tym celu należy wykonać odpowiednią kopię danych wszystkich danych bądź tylko bieżącego roku.

 

W celu wykonania konwersji danych należy:

utworzyć nową firmę korzystając z listy firm. W trakcie kolejnych kroków zakładania nowej firmy można wybrać opcję „konwersja danych”, i tym samym przejść do ekranu konwersji danych.
konwersję danych można również wykonać już po założeniu nowej firmy, lecz przed wprowadzeniem innych danych, w menu „Administracja -> Konwersja danych”.

 

Konwersję rozpoczyna się od wskazania pliku zawierającego kopię danych za pomocą standardowego okna wyboru pliku w systemie Windows a następnie wybieramy tryb konwersji.

 

konwersja_wybor_lat

 

Jeżeli konwersja ma być przeprowadzona dla kolejnych lat, ale nie jednocześnie, należy ją wykonywać następująco:

rozpocząć konwersję od najwcześniejszego roku,
następnie założyć nowy rok dla danej firmy
wykonać konwersję dla danych tego roku
powtórzyć operacje dla kolejnych, nowszych lat.