header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Księgowość

 

W zależności od rodzaju programu księgowego w słownikach zawarte są:

 

dla Finka-FK

rodzaje dokumentów księgowych
lista Klientów jednorazowych w imporcie Wyciągów Bankowych

 

dla Finka-KPR

pozycje dowodów wewnętrznych

 

 

Rodzaje dokumentów księgowych

 

W programie można zdefiniować dowolną liczbę różnych typów dokumentów księgowych podając:

3-znakowy symbol dokumentu
nazwę dokumentu
oznaczenie, czy program ma sam nadawać numery kolejne

 

Pozycje dowodów wewnętrznych

 

ta lista słownikowa pojawia się w programie Finka-KPR
sluży do zdefiniowania typowych pozycji używanych podczas tworzenia i księgowania dowodów wewnetrznych np. do obliczenia miesięcznych kosztów bankowych.

       

Klienci jednorazowi w imporcie WB

 

ta lista słownikowa pojawia się w programie Finka-FK
służy do zdefiniowania kont bankowych, dla których w imporcie Wyciągów Bankowych mają być przypisywane konta księgowe zdefiniowane dla Klientów jednorazowych. Dla wpisanego konta bankowego dokumenty będą się importować, ale nie zostanie wpisany Kontrahent, ani nie utworzy się osobne konto rozrachunkowe.