header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Lista asortymentów

 

Okno listy asortymentów umożliwia przeglądanie i edycję towarów i usług.

Zakres danych wyświetlanych na ekranie jest zależny od wartości kryteriów wyszukiwania. Dodatkowo użytkownik może zawężać listę, korzystając z drzewa filtrowania wg grup asortymentowych, dostępnego po lewej stronie ekranu.

Wygląd okna został zaprezentowany na poniższej ilustracji:

 

asort_01

Zestaw kolumn na liście asortymentów jest zmienny i zależy od ustawień parametrów programu.

Pełna lista kolumn obejmuje następujące dane:

Nazwa -
Kod (kolumna opcjonalna)
Indeks (kolumna opcjonalna)
Netto
% VAT

 

Kryteria wyszukiwania

 

Użytkownik ma możliwość zmiany zakresu wyświetlanych informacji przez odpowiedni dobór kryteriów wyszukiwania oraz ich wartości. Służy do tego  panel wyszukiwania, dostępny w górnej części okna.

Stosowanie filtrowania ułatwia odnalezienie określonej pozycji  oraz zwiększa wygodę pracy poprzez ograniczenie zakresu danych, wyświetlanych na liście.

 

Dane mogą być filtrowane według:

początku nazwy asortymentu,
fragmentu nazwy asortymentu,
początku kodu asortymentu (kryterium dostępne w zależności od ustawień parametrów programu),
fragmentu kodu asortymentu (kryterium dostępne w zależności od ustawień parametrów programu),
początku indeksu (kryterium dostępne w zależności od ustawień parametrów programu),
fragmentu indeksu (kryterium dostępne w zależności od ustawień parametrów programu).
stawki VAT

 

Dostępne operacje

 

W zależności od nadanych uprawnień, okno umożliwia przeprowadzenie operacji:

 

uprawnienia

Usuń usuwanie asortymentu. Operacja nie może być wykonana dla towarów i usług występujących na dokumencie.

uprawnienia

Drukuj
Odśwież powoduje odświeżenie listy według kryteriów wyszukiwania.

uprawnienia

Zmień % VAT - przejście do okna zmiany stawek VAT dla asortymentów widocznych na liście

uprawnienia