header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Rodzaje cen sprzedaży

 

Lista rodzajów cen sprzedaży umożliwia przeglądanie zdefiniowanych cenników sprzedaży.

Na ekranie wyświetlane są nazwy rodzajów cen.

Wygląd okna przedstawiono poniżej:

 

cenniki_01

 

W zależności od uprawnień, okno umożliwia przeprowadzenie następujących operacji:


Dodaj – definiowanie nowego rodzaju ceny

uprawnienia

Usuń – usunięcie rodzaju ceny

uprawnienia

Zmień – modyfikacja rodzaju ceny

uprawnienia