header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Lista firm i lat


 

Lista firm jest zestawieniem nazw firm obsługiwanych w programie, przy czym:

 

w przypadku programów Finka-FK, Finka-KPR i Finka-FAKTURA każda z firm jest podzielona na lata i możliwa jest jednoczesna praca tylko na wybranym roku firmy.
w przypadku programu Finka-Płace i Finka-STW obsługiwane dane są wieloletnie i praca w nich umożliwia dostęp do wszystkich zapisów w trakcie działalności firmy.

 

Lista zawiera kolumny:

Nazwa skrócona firmy
Rok lub zakres lat w przypadku firmy wieloletniej, (nie dotyczy Finka-Płace i Finka-STW)
Nazwa pliku firmy nazwa pliku, w którym znajdują się dane,
Status firmy jeżeli wybraliśmy opcję, żeby ta kolumna była widoczna.

 

Pliki znajdują się w katalogu, który został określony na etapie definiowania parametrów połączenia z bazą danych.

 

 

Nie jest wskazana zmiana nazw tych plików, ich usuwanie, przenoszenie oraz ingerowanie w zawartość poza programem Finka. Może to spowodować problemy w pracy z bazą, a także utratę danych.

 

 

Jeżeli zostanie wybrana firma i rok to naciśnięcie przycisku  „Połącz” lub dwukrotnie kliknięcie myszą na pozycji spowoduje wybranie danego roku i otwarcie głównego okna programu.

Ponowny powrót do listy firm jest możliwy z punktu menu Administracja -> Wybranie innego roku lub firmy.

 

Funkcje związane z danymi firm:

Połączwybranie wskazanej firmy;
Nowa firma/rok utworzenie nowej firmy lub nowego roku w firmie istniejącej;
Kopia/odtwarzanie możliwość wykonania kopii baz danych;

 

Funkcje związane bezpośrednio z listą firm dostępnych:

Odśwież - zbudowanie od nowa listy firm w przypadku, gdy jeden z plików firm został usunięty lub dodano nowe pliki z innej lokalizacji;
Opcje ustawienia sortowania listy firm, przenoszenie do archiwum;
Zmień połączenie zmiana parametrów połączenia lub ścieżki do bazy danych;

 

Funkcje administracyjne:

Rejestruj pozwala zarejestrować licencję dostarczoną z programem;
Zamknij program.

 

Archiwum listy firm w przypadku gdy dany rok lub firma nie prowadzi już działalności lub działalność została zawieszona, istnieje możliwość przeniesienia danego roku lub firmy do archiwum. Funkcja ta jest dostępna z ekranu listy firm, z menu kontekstowego oraz z przycisku Opcje.

W każdej chwili istnieje możliwość przywrócenia istniejącej firmy z archiwum.