header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Lista komunikatów

W punkcie menu:

 

        -> Administracja

            -> Lista komunikatów

 

istnieje możliwość podglądu i wydruku istotnych komunikatów związanych z historią pracy systemu.

 

Każda czynność techniczna wykonywana w systemie istotna dla użytkownika jest zapamiętywana przez system.

 

W oknie przedstawionym poniżej można podejrzeć treść systemowego komunikatu za dany okres czasu w podziale na typ zdarzenia. Wybieramy go z listy „Rodzaj zapisu”:

Wszystkie
Wykonanie kopii danych
Odtworzenie kopii danych
Sprawdzenie wewnętrzne
Konwersja
Pobieranie stanu otwarcia
Import danych
Eksport danych
Błąd wykonania

 

Dodatkowo możemy wybrać okres czasu, za który chcemy sprawdzić listę.

Wyświetlana jest data i czas wystąpienia, login użytkownika, który wykonywał daną czynność oraz jej skrócony opis. Jeżeli zaznaczona będzie opcja „Pokaż treść komunikatu” to wówczas dolna część okna zawierać będzie pełny opis czynności.

 

sprawdzanie_01

 

Za pomocą przycisku „Drukuj” treść komunikatu możemy wydrukować na domyślnej drukarce zainstalowanej w systemie.