Lista kontrahentów i osób

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

header

 

Lista kontrahentów i osób


 

Listę adresową można wywołać:

z menu głównego:

                 -> Słowniki

                 -> Lista kontrahentów

             lub -> Lista osób;

 

oraz dodatkowo:

z ekranu wystawiania faktury lub innego dokumentu, w którym wymagany jest wybór kontrahenta;
z ekranu dokumentu kasowego (KP, KW lub przelewu);
z ekranu rejestracji zakupu lub sprzedaży w ewidencji VAT;
w programie Finka-FK - przy edycji konta księgowego;
w programie Finka-PŁACE - z punktu menu -> Kartoteka osobowa
podczas sporządzania różnorodnych zestawień - celem uzyskania zestawienia dla jednego, wybranych lub wszystkich kontrahentów.

 

Sposób wyświetlania listy określa parametr w pkt. menu:

        -> Administracja

              ->Parametry lokalne

który pozwala na wybranie spośród opcji:

Wyświetlać od razu;
Wybierać kryteria przed wyświetleniem

 

Dane kontrahentów o osób można wprowadzać:

na liście wywołanej na jeden z powyższych sposobów;
drogą pobrania ich z poprzedniego roku;
drogą pobrania listy kontrahentów przysłanych w pliku w ustalonym formacie;

Jeśli w starym roku lub w innej firmie zmienimy dane kontrahentów lub wpiszemy nowych, możliwe jest ponowne pobranie powodujące aktualizację danych).

 

Na formularzach edycyjnych oraz na ekranach z kryteriami wyboru do sporządzania zestawień lista kontrahentów i osób jest zazwyczaj dostępna z przycisku

F2/F3 Kontrahent / Osoba

 

 

Na liście dostępne mamy następujące główne operacje:

 

dodawanie nowego kontrahenta/osoby (Ins)
modyfikacja danych kontrahenta/osoby (F6)
usuwanie kontrahenta/osoby (Del)
ousunięcie kontrahenta/osoby jest możliwe o ile ma zapisów lub nie wystawiono dokumentów na tego klienta. W innych przypadkach zamiast usuwać można go przenieść do "archiwum".
wydruk listy kontrahentów/osób (F9)
przeniesienie klienta/osoby do archiwum (opcja dostępna z menu kontekstowego F12)

 

Archiwum

W sytuacji gdy na liście mamy zbyt wielu klientów/osób lub np. klientów, których dane są nieaktualne bądż osoby które już nie są zatrudnione - możemy dany rekord przenieść z listy do archiwum. Program daje też możliwość przywołania klienta z archiwum. Wyświetlenie wszystkich klientów/osób (razem z przeniesionymi do archiwum) uzyskamy poprzez naciśnięcie opcji „Archiwalni”

uprawnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie powyższe operacje są uzależnione od uprawnień użytkownika.

uprawnienia

Górny panel listy pozwala wybrać precyzyjne kryteria wyświetlania klientów. Możemy wyszukiwać klientów według:

początku nazwy skróconej,
fragmentu nazwy skróconej,
początku nazwy,
fragmentu nazwy,
miejscowości,
NIP-u,
województwa,
państwa,
grupy,
fragmentu adresu
symbolu analitycznego (tylko w programie FK)
kolejności wpisania.

Kryterium wyszukiwania jest pamiętane dla każdego użytkownika.

 

Na liście osób dostępne są dodatkowo kryteria osobowe. Umożliwiają filtrowanie wyświetlanej listy wg następujących kryteriów:

Pracownicy
Zleceniobiorcy
Właściciele
Inne osoby

 

Kontrahentów i osoby możemy wybierać na 2 sposoby:

w przypadku, gdy wyświetlamy listę kontrahentów z formularza np. dokumentów faktur lub wpłaty KP z listy możemy wybrać tylko jednego kontrahenta lub osobę

jeżeli zaś mamy do czynienia z oknami wyszukiwań dokumentów możemy wybierać wielu kontrahentów lub osoby poprzez zaznaczenie checkboxów na liście tak, jak na rysunku poniżej.