header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Lista tabel kursowych

 

Okno listy tabel kursowych umożliwia przeglądanie i edycję tabel kursowych.

Zakres wyświetlanych danych obejmuje kolumny:

Użytkownik ma możliwość zmiany liczby tabel wyświetlanych na liście przez odpowiedni wybór kryterium daty tabeli i ustawieniu jego wartości. Służy do tego panel wyszukiwania, dostępny w górnej części okna.

Wygląd okna jest następujący:

 

cenniki_05

 

W zależności od uprawnień okno umożliwia przeprowadzenie następujących operacji:


Dodaj definicja nowej tabeli kursowej

uprawnienia

Usuń usunięcie tabeli kursowej

uprawnienia

Zmień modyfikacja tabeli kursowej

uprawnienia