header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

 

Lista udostępnień danych

 

Lista, obecna we wszystkich programach FINKA, niezależnie od licencji wywoływana jest z punktu menu:

 

        -> Administracja

          -> Udostępnianie danych osobowych

 

Wyświetla nastepujące dane związane z udostępnionymi danymi osobowymi:

Data udostępnienia
Komu
Cel i zakres
Dane osoby

 

Na liście możliwe jest filtrowanie wyświetlanych danych wg. kontrahentów lub osób, wybranych na panelu kryteriów.

 

Dostępne operacje:

Ins Dodaj wywołanie okna dodawania nowego wpisu, związanego z udostępnieniem danych osobowych
F6 Zmień edycja wpisu o udostępnieniu danych osobowych

 

 

Udostępnienie danych - edycja

 

Okno edycji udostępnień danych umożliwia wprowadzanie oraz edycję udostępnień danych osobowych.

 

Okno zawiera następujące dane:

 

Data udostępnienia – pole wymagane
Komu – określenie osoby, której udostępniono dane osobowe
Zakres i cel
Osoba – pole wymagane, określa osobę, której dane udostępniono. Wybór osób i kontrahentów jest możliwy poprzez przycisk „F2 Wybierz osoby”. Gdy wybrano więcej niż jednego kontrahenta lub osobę program automatycznie wygeneruje oddzielne wpisy o udostępnieniach dla każdego z nich.

 

Dostępne operacje:

F5 Zapamiętaj – weryfikacja i zapis danych
Esc Anuluj – zamknięcie okna bez zapisu danych