header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

LISTY ADRESOWE

 

 

Lista adresowa wyświetla kontrahentów lub osoby, dla których można wystawiać lub rejestrować dokumenty oraz prowadzić inne zapisy.

 

Lista adresowa, w zależności od rodzaju programu Finka oraz licencji może zawierać dane:

 

Kontrahentów
Osób, w tym:
oPracowników,
oZleceniobiorców,
oWłaścicieli,
oInnych osób.

 

Moduł ten jest dostępny w każdej wersji programu niezależnie od posiadanej licencji, z tym, że:

wszystkie dane osobowe, w tym dane pracowników i zleceniobiorców są dostępne np. w programie FK,
a np. programie FAKTURA dostępne są tylko dane właścicieli i innych osób , potrzebne np. do wystawienia przelewów.

uprawnienia