header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

LISTY PŁAC I RACHUNKI

 

Naliczanie płac w programie wykonuje się drogą wystawiania list płac lub rachunków, przy czym:
 

automatycznie ujmuje się kwoty określone w umowie
 
w razie nieobecności (zwolnienie lekarskie, umowa przez część miesiąca, inne)
ozmniejsza się odpowiednio kwoty wypłat, z możliwością modyfikacji zmniejszeń przez Użytkownika
oautomatycznie dodaje się zasiłki bądź wynagrodzenie za czas choroby
 
użytkownik może redagować niektóre wartości (np liczbę godzin przy płacach godzinowych, podstawę prowizji przy wypłatach prowizyjnej
 
użytkownik może dodawać "składniki uznaniowe", redagowane na liście płac lub rachunku
 
można także redagować "wypłaty po ustaniu umowy"
 
program wylicza kwoty składek i podatku automatycznie, przy czym
ouwzględniane są wpisane w menu Kadry "oświadczenia" o kosztach, stawce podatku, uldze, 30-krotności i inne
 
na podstawie wyliczonych list płac i rachunków można:
odrukować listy i rachunki w postaci uproszczonej, pełnej lub jako zbiorcza lista wypłat z wielu list i rachunków
osporządzać zestawienia w postaci syntetycznej lub przekrojowej
owystawiać formularze rozliczeniowe ZUS oraz formularze PIT
ozapoznać się z szczegółami obliczenia pozycji na zakładce "Obliczenie"

 

 

Mechanizm "statusu" list płac i rachunków

 

Każda list płac lub rachunek ma przypisany "status" , który:

pozwala sprawdzać aktualność danych
uwzględnia możliwe zmiany wpływające na płace, np zmiany oświadczeń podatkowych i inne
pozwala na "zamknięcie" pojedynczych list lub rachunków, zapewniając ich niezmienność

 

Status

Znaczenie

Zmiany statusu

"Sporządzony"

Podstawowy status listy lub rachunku po ich utworzeniu.

Wartości można modyfikować.

Nadawany automatycznie po utworzeniu listy lub rachunku.

 

"Do przeliczenia"

Oznacza, że kwoty na liście lub rachunku mogą być nieaktualne i wymagają "przeliczenia"

Nadawany automatycznie dla list i rachunków "sporządzonych" w przypadkach:

- zmiany oświadczenia podatkowego lub innego, wpływającego na płace

- zmiany umowy w części wpływającej na płace

- zmiany wyliczenia średniej chorobowej lub tp.

- zmiany wartości wcześniejszej wypłaty, która może wpłynąć na  30-krotność lub inne elementy wyliczenia

W razie dokonywania zmian wpływających na status użytkownik otrzymuje komunikat i ma możliwość wycofania się z tych zmian.

 

Wypłaty o statusie "do przeliczenia" zmieniają się na "sporządzone" wskutek operacji "przeliczenia" (przycisk F7)

"Wypłacony"

Oznacza listę lub rachunek wypłacone, lecz możliwe jeszcze do modyfikacji

Nadawany przez operację zmiany statusu (przycisk F2)

Ponadto listy płac przepisane w drodze konwersji z programu FINKA-PŁACE dla DOS uzyskują ten status automatycznie, z mozliwością zmiany

"Do korekty"

Oznacza, że kwoty na liście lub rachunku, który był "wypłacony" mogą być nieaktualne i wymagają "przeliczenia"

Nadawany automatycznie dla list i rachunków "wypłaconych" w przypadkach:

- zmiany oświadczenia podatkowego lub innego, wpływającego na płace

- zmiany umowy w części wpływającej na płace

- zmiany wyliczenia średniej chorobowej lub tp.

- zmiany wartości wcześniejszej wypłaty, która może wpłynąć na  30-krotność lub inne elementy wyliczenia

W razie dokonywania zmian wpływających na status użytkownik otrzymuje komunikat i ma możliwość wycofania się z tych zmian.

 

Wypłaty o statusie "do korekty" zmieniają się na "wypłacone" wskutek operacji "przeliczenia" (przycisk F7)

"Zamknięty"

Oznacza "wypłacony i nie do modyfikacji"

Nadawany przez operację:

- zmiany statusu (przycisk F2)

- lub zamknięcia danych kadrowych i płacowych do podanego dnia w menu: Administracja -> Zamykanie okresu