header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Usuwanie i modyfikacja danych


 

Usunięcie danych jest możliwe tylko z listy za pomocą przycisku „Usuń”. Oczywiście program nie dopuści do sytuacji kiedy baza stanie się niespójna np.:

 

usunięcia kontrahenta w sytuacji kiedy wystawiono dla niego jakikolwiek dokument,
usunięcia zapisu w obrębie zamkniętego okresu, itp.

 

Modyfikacja danych jest ograniczona analogicznymi warunkami np:

 

nie można modyfikować zapisu w obrębie zamkniętego okresu,

 

W programach FINKA występują zapisy powiązane np:

 

dokument handlowy FV powiązany z zapisem VAT i zapisem w KPR
dokument księgowy powiązany z zapisem VAT
itp.

 

Wówczas operacja usunięcia / modyfikacji takiego zapisu:

 

dotyczy wszystkich zapisów powiązanych
nie może zostać wykonana, jeżeli chociaż jeden z zapisów powiązanych jest w obrębie zamkniętej ewidencji