header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Nieobecności

 

Nieobecności, tj. zwolnienia lekarskie, urlopy itp. wpisuje się w menu:

 

Kadry -> Nieobecności pracowników
Kadry -> Nieobecnosci z tytułu umów zleceń, o dzieło i innych
Kadry -> Nieobecnosci właścicieli, wspólników

a także

Kadry -> Kartoteka osobowa
oraz w menu Płace, podczas redagowania list płac i rachunków

 

 

Nieobecności pracowników

 

Nieobecności, które można wprowadzać, to

urlop wypoczynkowy (podczas redagowania wyświetlany jest też wymiar urlopu i urlop pozostający do wykorzystania)
urlop na opiekę nad dzieckiem
urlop okolicznościowy
zwolnienie, inna nieobecność

 

 

 

Odpowiednio wprowadzone nieobecności będą pomocne przy naliczeniach programu w następujących punktach:

 

listy płac i rachunki (automatyczne ujmowanie zmniejszeń składników za czas nieobecności oraz wypłat zasiłków oraz wynagrodzeń za czas choroby)
Karta urlopowa i Zestawienie urlopów do wykorzystania;

 

 

Nieobecność wprowadza się poprzez określenie daty początkowej i końcowej nieobecności. Program sam obliczy odpowiednio ilość dni roboczych na podstawie Kalendarza dni roboczych (odpowiednio wg definicji). Następnie wyliczy odpowiednią ilość godzin.

 

 

Urlop wypoczynkowy

 

Aby wprowadzić urlop wypoczynkowy dla osoby, potrzebny jest poprawnie zdefiniowany Wymiar urlopu za dany rok dla osoby.

 

 

 

W przypadku, gdy pracownik ma zaległy urlop z roku poprzedniego, należy odpowiednio wskazać za który rok jest wprowadzany urlop wypoczynkowy.

 

 

Na ekranie wprowadzania urlopu wypoczynkowego jest mała tabela, która w sposób dynamiczny przedstawia wymiar urlopu za kolejne lata, oraz ilość dostępnych dni urlopowych.

 

 

Nieobecność, która wykorzystuje zarówno urlop za rok poprzedni, jak i rok bieżący należy wprowadzić w dwóch oddzielnych zapisach.

 

 

 

Zwolnienie, inna nieobecność

 

Oprócz wskazania okresu nieobecności, bardzo ważne jest wskazanie:

 

odpowiedniego kodu nieobecności (wybór z listy kodów dostępnych)
dla zasiłków i świadczeń dodatkowo na nieobecności należy wskazać procent wynagrodzenia/zasiłku
natomiast dla urlopów wychowawczych trzeba określić czy wraz z wynagrodzeniem mają być naliczane składki płatne przez budżet

 

Poprawnie wprowadzona nieobecność jest konieczna do prawidłowego naliczenia płac i wygenerowania dokumentów ZUS.