Ochrona danych osobowych

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

header

 

Ochrona danych osobowych

 

 

Na formularzu edycji danych osobowych we wszystkich programach Finka, dostępna jest zakładka „Ochrona danych”. Użytkownik ma możliwość określenia:

źródła pochodzenia danych
treści oraz daty wprowadzenia adnotacji o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
treści oraz daty wprowadzenia adnotacji o sprzeciwie dotyczącym przetwarzania danych osobowych

Istnieje również możliwość redagowania listy udostępnień danych po wybraniu przycisku „Lista udostępnień danych”.