header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Odtwarzanie danych

 

Odtwarzanie danych z kopii możemy wybrać tylko z Panelu startowego, wciskając przycisk „Kopia/odtwarzanie” a następnie wybierając zakładkę „Odtwarzanie kopii”

 

Przed  odtworzeniem kopii system sprawdza, czy nikt nie jest zalogowany do odpowiedniej firmy. W trakcie wykonywania tej operacji system blokuje możliwość rozpoczęcia pracy z danymi kopiowanej firmy.

 

restore_1

 

 

Odtwórz dane firmy – wybór firmy i roku z listy firm. W miejsce wybranych tutaj danych zapiszemy dane zawarte w kopii. W przypadku programow Finka-PŁACE i Finka-STW odtworzona zostanie cała kopia firmy, zawierające dane wieloletnie.

 

Wybierz plik z kopią danych – za pomocą przycisku po prawej stronie możemy wskazać plik zawierający dane z kopią.

 

Po wciśnięciu "Wykonaj" należy potwierdzić zamiar wykonania operacji - dopiero wtedy rozpocznie się właściwe odtwarzanie danych z kopii:

 

restore_2

 

Jeżeli wszystko przebiegło bez problemów, to ostatnim wpisem w okno komunikatu powinno być:

"Baza odtworzona poprawnie".

 

Podobnie jak przy wykonywaniu kopii raport z przebiegu wykonania odtworzenia zapisywany jest w bazie i jest dostępny w Administracja -> Lista komunikatów z przekazywania danych

 

UWAGI:

1. Wykonanie odtwarzania spowoduje nadpisanie danych dla wybranej pozycji z punktu „Odtwórz dane firmy”. W szczególności:

jeśli wykonamy kopię
i poźniej wprowadzimy jakieś dane,
to odtworzenie z tej kopii usunie dane wprowadzone później.

 

2. Nasz program chroni użytkownika przed nieumyślnym nadpisaniem danych.

Pierwszą wykonywaną operacją jest stworzenie kopii danych wybranej firmy i zapisanie jej w katalogu z programem

       (zwykle Program files\TIK-SOFT\Finka-Faktura lub tp.)

pod nazwą:

       ‘tmp_Symbol programu’_’NazwaFirmy’_’datawykonaniakopii’_’okres’_’4 cyfrowy znacznik’.gzip

 

3.Ponieważ plik z kopią zawiera dane jednej firmy dla danego okresu obrachunkowego, odtworzenie danych kilku firm polega na powtórzeniu operacji dla różnych firm i lat i wskazaniu różnych plików z kopiami.