header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Ogólne zasady współpracy z programem

 

Po uruchomieniu programu pojawia się okno główne, które staje się najważniejszym oknem aplikacji.

W niniejszym pliku pomocy ilustracja dotyczy programu Finka-Faktura ale zasady pracy są identyczne dla wszystkich programów FINKA dla systemu Windows.

 

ogolne_01

 

Wszystkie składniki systemu wymagające od użytkownika wprowadzania danych lub prezentujące informacje wyświetlane są wewnątrz okna głównego. Okna te mogą służyć:

do wprowadzania danych (np. księgowania dokumentów, wystawiania faktur);
do wybrania kryteriów zestawień;
do prezentacji informacji (zestawień), przy czym podczas wyświetlania wielu z nich:
omożna wybrać dane do modyfikacji
olub zażądać wpisywania nowych
olub wywoływać inne opcje,
okażde zestawienie można wydrukować lub wyeksportować do innych formatów (pdf, xls i inne);
Listę okien uzupełniają okna informacyjne, ostrzeżenia i pytania o potwierdzenie wykonania operacji.

 

 

Program umożliwia pracę na wielu jednocześnie otwartych oknach. W praktyce oznacza to możliwość edycji kilku dokumentów w tym samym czasie, np.

wystawianie kolejnych faktur bez potrzeby zamykania wcześniej edytowanych.

 

Wszystkie otwarte okna są dostępne na liście "Aktywnych okien" prezentowanej

w formie drzewiastej w lewej części okna głównego. Za pomocą tej listy można przełączać się między otwartymi oknami w aplikacji.

 

Poruszanie się między kontrolkami edycyjnymi może odbywać się za pomocą myszki lub klawiatury, przy czym używanie samej klawiatury na ogół usprawnia pracę.

 

Program można obsługiwać z klawiatury lub za pomocą myszki i klawiatury. Aby używać samej klawiatury, warto zapamiętać, że:

do przejścia do następnego okienka służy klawisz TAB lub strzałka w dół
do przejścia do poprzedniego okienka służy Shift-Tab lub strzałka w górę
do rozwinięcia listy służy klawisz F4
inne skróty klawiaturowe opisane są na ekranie, np. do zapamiętania wprowadzonych danych służy klawisz F5