header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Okresy obrotowe STW

 

Program Finka-STW wymaga zdefiniowania tzw. okresów obrotowych STW.

Powinny odpowiadać okresom obrotowym firmy, z reguły są to pełne lata kalendarzowe.

Wywołanie:

       ->Administracja -> Okresy obrotowe STW

 

Ustalenie okresów obrotowych powinno być jedną z pierwszych czynności przy rozpoczęciu korzystania z programu (po ewentualnej konwersji z DOS).

 

Okresy obrotowe mają następujace znaczenie:

ź wszystkie dokumenty są numerowane kolejno w ramach typu dokumentu i okresu.

ź według okresów obrotowych STW naliczana jest amortyzacja z częstotliwością „rocznie”.

 

Okresy muszą stanowić ciągły przedział, początek następnego okresu = koniec poprzedniego +1 dzień. Maksymalna długość jednego okresu to 24 miesiące.

 

Wprowadza się też liczbę “długość kolejnych okresów”. Gdy amortyzacja środka następuje w cyklu rocznym i jest kontynuowana poza zdefiniowane okresy, to kolejne daty odpisów obliczane są wg daty końcowej ostatniego okresu + „długość kolejnych okresów”.

 

Gdy okresy są pełnymi latami kalendarzowymi to najwygodniej jest od razu wpisać kilka okresów, korzystając z funkcji Shift-Ins.