header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Opis funkcji programu Finka-FAKTURA

 

Program Finka-FAKTURA służy do wystawiania dokumentów handlowych w firmach o dowolnym profilu.

 


Wybrane cechy aplikacji:


wystawianie typowych dokumentów handlowych w PLN i w walutach obcych,

licencje

automatyczny zapis wystawionego dokumentu do rejestru VAT,

licencje

sporządzanie deklaracji VAT,VAT-UE, INTRASTAT

automatyczne wystawienie dokumentu kasowego rozliczającego należność

licencje

definiowanie parametrów dokumentów, w tym określanie schematu numeracji dla każdego rodzaju dokumentu

licencje

wielokrotne dodawanie tego samego asortymentu do dokumentu

wygodna modyfikacja treści usługi podczas edycji dokumentu (bez potrzeby wchodzenia do edycji asortymentu)

definiowanie cen sprzedaży, w tym cen dewizowych, określanie poszczególnych grup towarowych, których dotyczy definiowana cena, wydruk cennika

określenie typowych warunków handlowych z kontrahentami (rabat, sposób płatności, domyślny cennik sprzedaży, maksymalny debet),

współpraca z drukarkami fiskalnymi

licencje

udostępnienie informacji o historii zmian dokumentów, ale również asortymentów, kontrahentów i pozostałych danych

tabele kursowe, możliwość pobierania kursów NBP przez Internet

eksport dokumentów handlowych, ewidencji VAT, kasowych i bankowych do Finka-KPR i Finka-FK w formacie XML

eksport danych zestawień do formatów: XLS, HTML, PDF, Open Office

rozbudowany system uprawnień, pozwalający na precyzyjne udostępnienie użytkownikom wybranych funkcji aplikacji

uprawnienia

wyszukiwanie danych z rozbudowanymi kryteriami

moduł do wykonywania i odtwarzania kopii baz z przypominaniem o wykonaniu kopii danych

 

W skład systemu wchodzą następujące moduły:

Dokumenty

Obsługa dokumentów sprzedaży: Faktury VAT, Paragony, Rachunki, Faktury zaliczkowe, Proforma, korekty sprzedaży i dokumentów zaliczkowych,
dokumenty zakupu: Faktury Wewnętrzne, Faktury RR i ich korekty,
dokumenty WNT i WDT, realizowane poprzez określenie rodzaju transakcji podczas wystawiania Faktur VAT i Faktur Wewnętrznych.

 

Zestawienia handlowe

Rozbudowany moduł kryteriów wyszukiwania z wyszczególnieniem zestawień wg dokumentów, kontrahentów, asortymentów i walut.

 

Towary i usługi

Obsługa kartotek asortymentowych, tworzenie wielopoziomowych grup asortymentowych.

 

Kontrahenci

Obsługa listy kontrahentów, pozwala tworzyć grupy kontrahentów, jeden kontrahent może być przypisany do kilku grup.

Finanse i rozrachunki

Prowadzenie kasy, dokumenty KP, KW, przelewy zwykłe, ZUS, podatkowe, raporty kasowe,
zestawienia dokumentów kasowych i bankowych z rozbudowanymi kryteriami wyszukiwania,
rozrachunki z szeregiem zestawień pomocnych w analizie stanu rozrachunków oraz definiowania dodatkowych kas i kont bankowych.

licencje

Ewidencja VAT

Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
zestawienia VAT,
definiowanie dodatkowych ewidencji sprzedaży i zakupu.

licencje

Deklaracje

Sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D
VAT-UE, INTRASTAT.

licencje

Słowniki

Edycja m.in.: opisów zdarzeń gospodarczych,
sposobów płatności,
tabel kursowych,
uwag do dokumentów i innych.

Administracja

Rozbudowany moduł zarządzania użytkownikami,
parametrami programu,
importu i eksportu danych,
oraz pozostałych czynności administracyjnych.