header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Opis funkcji programu Finka-FK

 

Finka-FK jest programem do prowadzenia pełnej księgowości w firmach o dowolnym profilu dzięki następującym cechom:

 

możliwości wybrania dowolnego planu kont odpowiedniego do profilu jednostki
modułowej strukturze programu, pozwalajacej skonfigurować program zawierający wszystkie funkcje niezbędne do prowadzenia ksiegowości i sprawozdawczości w jednostce

 

Wzorcowe plany kont

 

Podczas zakładania nowej firmy można wybrać jeden z proponowanych wzorcowych planów kont odpowiadający rodzajowi prowadzonej działalności.

Propozycje planów kont zostały opracowane na podstawie następujących publikacji:

 

Plan kont z komentarzem. Handel Produkcja Usługi

autor: Jerzy Gierusz

Wydawnictwo: ODDK Sp. z o.o. Gdańsk 2005 Wydanie XIV

 

Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego

autor: Wioletta Dworowska

Wydawnictwo: ODDK Sp. z o.o. Gdańsk 2007 Wydanie II

 

Zakładowy plan kont koła łowieckiego

autorzy: Zbigniew Kuśnierek, Janusz Szczepański

Wydawnictwo „Łowiec Polski”, Warszawa 1995

 

Podstawy rachunkowości i wybrane elementy prawa podatkowego

autor: Janusz Szczepański

Wydawnictwo „Łowiec Polski”, Warszawa 1995

 

Prawo Łowieckie Komentarz

    autorzy: Jolanta Skocka, Janusz Szczepański

       Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 1998

 

 

 

Pozostałe, wybrane cechy aplikacji:

 

księgowania zapisów w PLN i dewizach z automatycznym wyliczaniem różnic kursowych

licencje

księgowanie dokumentów zakupu i sprzedaży z automatycznym zapisem w ewidencji VAT

licencje

schematy ksiegowań definiowane ręcznie lub wybierane z istniejących dokumentów

 

możliwość powielania dokumentów księgowych i ich porządkowania

 

sporządzanie zestawień księgowych w PLN i dewizach

 

tabele kursowe, możliwość pobierania kursów NBP przez Internet

 

import dokumentów handlowych, kasowych, bankowych i PK z innych aplikacji przygotowanych w odpowiedniej strukturze pliku XML

 

eksport zestawień do formatów: XLS, HTML, PDF, Open Office

 

sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT

 

sporządzanie sprawozdań F-01, Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz Bilansu dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej

 

sporządzanie sprawozdań specjalistycznych np. ŁOW-1, Sprawozdanie z wykonania budżetu itp.

licencje

rozbudowany system uprawnień, pozwalający na precyzyjne udostępnienie użytkownikom wybranych funkcji aplikacji

uprawnienia

wyszukiwanie danych z rozbudowanymi kryteriami

 

moduł do wykonywania i odtwarzania kopii baz z przypominaniem o wykonaniu kopii danych

 

 

W skład systemu wchodzą następujące moduły:

 

Dokumenty księgowe

Wprowadzanie i modyfikacja dokumentów księgowych
Zapisywanie dokumentow w ewidencji VAT, odpowiednio zakupu i sprzedaży
Rejestrowanie dokumentów dewizowych, naliczanie różnic kursowych
Schematy ksiegowań
Import dokumentów
Wyszukiwanie dokumentów księgowych według dowolnych kryteriów

[****]

Zestawienia księgowe

Sporządzanie dowolnych zestawień księgowych według wybranych kryteriów: kont, kontrahentów, okresów itp.w tym:
oraportów obrotów kont
ozestawień obrotów i sald
odzienników księgowań

 

Finanse i rozrachunki

Prowadzenie kasy, dokumenty KP, KW, przelewy zwykłe, ZUS, podatkowe, raporty kasowe
Zestawienia dokumentów kasowych i bankowych z rozbudowanymi kryteriami wyszukiwania
Rozrachunki z szeregiem zestawień pomocnych w analizie stanu rozrachunków oraz definiowanie dodatkowych kas i kont bankowych
Sporządzanie wezwań do uzgodnień sald, monitów i not odsetkowych

licencje

Ewidencja VAT

Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
Zestawienia VAT
Definiowanie dodatkowych ewidencji sprzedaży i zakupu

licencje

Deklaracje

Sporządzanie deklaracji CIT, PIT
Sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE
Sporządzanie sprawozdań F-01
Sporządzanie Bilansu i Rachunków zysków i strat (porównawczego lub kalkulacyjnego)

licencje

Kontrahenci

Obsługa listy kontrahentów oraz listy osób: pozwala tworzyć grupy kontrahentów, jeden kontrahent może być przypisany do kilku grup
Lista osób w programie spełnia wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych

 

Słowniki

Edycja m.in.:
oopisów zdarzeń gospodarczych
orodzajów dokumentów księgowych
otabel kursowych
otabel odsetek ustawowych i innych

 

Administracja

Rozbudowany moduł zarządzania użytkownikami
Definiowanie parametrów programu,
Oraz pozostałe czynności administracyjne