header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Opis funkcji programu Finka-KPR, Ryczałt

 

Finka-KPR w wersji Windows jest wygodnym i nowoczesnym narzędziem do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego w firmach o dowolnym profilu działalności.

 


Wybrane cechy aplikacji:


prowadzenie ewidencji KPR lub ryczałtu ewidencjonowanego

wystawianie dowodów wewnętrznych i automatyczne księgowanie do KPR

obliczanie należnych podatków VAT, PDOF oraz sporządzanie deklaracji

ewidencjonowanie przebiegu pojazdów i rachunków

wystawianie typowych dokumentów handlowych w PLN i w walutach obcych,

licencje

automatyczny zapis wystawionego dokumentu do rejestru VAT, ewidencji KPR lub ryczałtu,

licencje

automatyczne wystawienie dokumentu kasowego rozliczającego należność,

licencje

definiowanie parametrów dokumentów, w tym określanie schematu numeracji dla każdego rodzaju dokumentu,

licencje

wielokrotne dodawanie tego samego asortymentu do dokumentu,

wygodna modyfikacja treści usługi podczas edycji dokumentu (bez potrzeby wchodzenia do edycji asortymentu),

definiowanie cen sprzedaży, w tym cen dewizowych, określanie poszczególnych grup towarowych, których dotyczy definiowana cena, wydruk cennika,

określenie typowych warunków handlowych z kontrahentami (rabat, sposób płatności, domyślny cennik sprzedaży, maksymalny debet),

współpraca z drukarkami fiskalnymi,

licencje

udostępnienie informacji o historii zmian dokumentów, ale również asortymentów, kontrahentów i pozostałych danych

import dokumentów handlowych, ewidencji VAT, kasowych i bankowych z innych aplikacji przygotowanych w odpowiedniej strukturze pliku XML do ewidencji VAT i KPR

tabele kursowe, możliwość pobierania kursów NBP przez Internet,

eksport danych zestawień do formatów: XLS, HTML, PDF, Open Office,

rozbudowany system uprawnień, pozwalający na precyzyjne udostępnienie użytkownikom wybranych funkcji aplikacji,

uprawnienia

wyszukiwanie danych z rozbudowanymi kryteriami,

moduł do wykonywania i odtwarzania kopii baz z przypominaniem o wykonaniu kopii danych.

 

W skład systemu wchodzą następujące moduły:

 

Księga przychodów i rozchodów

Ewidencja przychodów i kosztów z automatycznym wpisem do ewidencji VAT,
Dodatkowe klasyfikacje kolumn KPR,
Dowody wewnętrzne,
Rozbudowane zestawienia i wyszukiwanie zapisów,
Zestawienia dla firmy i wspólników.

 

Ryczałt

Ewidencja ryczałtu z automatycznym wpisem do ewidencji VAT,
ewidencja zakupów VAT w celu rozliczania podatku VAT,
Rozbudowane zestawienia i wyszukiwanie zapisów.

 

Ewidencja przebiegu pojazdów.

Rejestracja przejazdów,
Słowniki pojazdów, tras i celów,
Ewidencja rachunków.

 

Dokumenty

Obsługa dokumentów sprzedaży: Faktury VAT, Paragony, Rachunki, Faktury zaliczkowe, Proforma, korekty sprzedaży i dokumentów zaliczkowych,
dokumenty zakupu: Faktury Wewnętrzne, Faktury RR i ich korekty,
dokumenty WNT i WDT, realizowane poprzez określenie rodzaju transakcji podczas wystawiania Faktur VAT i Faktur Wewnętrznych.

 

Zestawienia handlowe

Rozbudowany moduł kryteriów wyszukiwania z wyszczególnieniem zestawień wg dokumentów, kontrahentów, asortymentów i walut.

 

Towary i usługi

Obsługa kartotek asortymentowych, tworzenie wielopoziomowych grup asortymentowych.

 

Kontrahenci

Obsługa listy kontrahentów, pozwala tworzyć grupy kontrahentów, jeden kontrahent może być przypisany do kilku grup.

Finanse i rozrachunki

Prowadzenie kasy, dokumenty KP, KW, przelewy zwykłe, ZUS, podatkowe, raporty kasowe,
zestawienia dokumentów kasowych i bankowych z rozbudowanymi kryteriami wyszukiwania,
rozrachunki z szeregiem zestawień pomocnych w analizie stanu rozrachunków oraz definiowania dodatkowych kas i kont bankowych.

licencje

Ewidencja VAT

Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
zestawienia VAT,
definiowanie dodatkowych ewidencji sprzedaży i zakupu.

licencje

Deklaracje

Sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D
VAT-UE, INTRASTAT,
obliczanie zaliczek na PDOF (PIT-5, PIT-28)

licencje

Słowniki

Edycja m.in.: opisów zdarzeń gospodarczych, pozycji dowodów wewnętrznych
sposobów płatności,
tabel kursowych,
pojazdów, tras i celów przejazdów,
uwag do dokumentów i innych.

Administracja

Rozbudowany moduł zarządzania użytkownikami,
parametrami programu,
importu i eksportu danych,
oraz pozostałych czynności administracyjnych.