header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Opis funkcji programu Finka-STW

 

 

Program Finka-STW służy do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia, obsługuje amortyzację środków trwałych.

Współpracuje z programami księgowymi, ma szeroki zakres zestawień i analiz.

 

Poniżej jest lista ogólnych możliwości programu, szczegółowe informacje są punktach Środki trwałe i Wyposażenie.

 

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia:

operacje w ewidencji środków trwałych: przyjęcie, bilans otwarcia, skreślenie, zmiana lub korekta wartości i umorzenia, zmiana osoby  odpowiedzialnej lub dzierżawcy, zmiana miejsca użytkowania
operacje w ewidencji wyposażenia: przyjęcie, bilans otwarcia, skreślenie, zmiana osoby odpowiedzialnej, zmiana miejsca użytkowania
dane wartościowe, informacje opisowe, dane dotyczące dokumentów źródłowych operacji
podział na rodzaje: wg klasyfikacji KŚT, wartości niematerialne i prawne (WNP), niskocenne oraz na grupy inwentarzowe
możliwość wyodrębniania składników środka trwałego
prowadzenie terminarza dla środka trwałego (gwarancje, naprawy itp.)

 

Amortyzacja środków trwałych:

metoda liniowa, degresywna, jednorazowa, możliwość ustalenia stawki i mnożników
miesięczna, kwartalna, roczna częstotliwość odpisów
amortyzacja podatkowa z naliczaniem części stanowiącej koszt uzyskania przychodów
możliwość niezależnej amortyzacji podatkowej i bilansowej
definiowanie okresów obrotowych
automatyczne naliczanie pełnego planu amortyzacji
możliwość porównania planów wg różnych parametrów
możliwość definiowania indywidualnego planu amortyzacji (daty i kwoty odpisów)
zawieszanie/wznawianie amortyzacji
możliwość zmiany parametrów (stawka, mnożnik stawki, częstotliwość) w trakcie amortyzacji
zmiany wartości i umorzenia z „opóźnionym” uwzględnianiem w planie amortyzacji
kontrola limitu odpisów w ramach pomocy „de minimis”

 

Współpraca z programami księgowymi 

Programy typu FK

obsługa planu kont
schematy dekretacji: przypisanie kont księgowych właściwych dla środka i rodzaju operacji
grupy inwentarzowe z domyślnym schematem dekretacji
obsługa miejsc powstawania kosztów (konta przypisane do miejsc użytkowania)
generowanie i ewidencja poleceń PK, z automatycznym księgowaniem w Finka-FK lub eksportem przez pliki XML

Programy typu KPR

generowanie i ewidencja poleceń PK, z automatycznym księgowaniem w Finka-KPR.

 

Zestawienia i analizy

zestawienia obowiązkowe dla ewidencji środków trwałych i wyposażenia: ewidencja za okres oraz stan na dzień
tabele amortyzacji, zestawienia wartości i umorzeń, prognozy długoterminowe
zestawienia wg typu operacji
zestawienia wg osób, dzierżawców, miejsc użytkowania
karta środka trwałego, środki wg stopnia umorzenia, skreślone.
możliwość ustalania wielu opcji: daty, lista (środki, wyposażenie, osoby, miejsca), do których zestawienie ma być ograniczone, sortowanie, sposób sumowania.

 

 

 

Pakiety systemu wyodrębnione są według liczby środków aktywnych i rodzaju amortyzacji:

START                - amortyzacja podatkowa, do 20 środków aktywnych

STANDARD        - amortyzacja podatkowa, bez ograniczeń ilościowych

PRO                - amortyzacja podatkowa i bilansowa, bez ograniczeń ilościowych