header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Oświadczenia

 

W programie można wprowadzać następujące oświadczenia:

oświadczenia dot. PDOF dla umowy
oświadczenia dot. PDOF dla osoby
oświadczenia dot. 30-krotności
oświadczenia pozostałe dla umowy
oświadczenia pozostałe dla osoby

 

 

  Oświadczenia i adnotacje mają wpływ na wypłaty i wyliczenia podatkowe i ZUS.

 

 

Oświadczenia są wprowadzane do programu w punktach:

podczas redagowania umowy
lub odpowiednio z listy oświadczeń w menu Kadry

 

 

Oświadczenia dotyczące składek lub podatku obowiązują od daty oświadczenia i tylko w tym zakresie czasowym będą uwzględniane przy obliczeniach podatkowych, ZUS, innych.

 

Jeśli przy zapamiętaniu takiego oświadczenia istnieją już listy płac lub rachunki z późniejszymi datami, otrzymają one status "do przeliczenia" lub "do korekty". Stan oświadczeń zostanie uwzględniony po wykonaniu "przeliczenia" list lub rachunków.

 

 

 

Oświadczenie jako wzór dokumentu do wypełnienia przez pracownika, można wydrukować z punktu Wzory dokumentów kadrowych.

 

 

Oświadczenia dot. PDOF dla umowy

 

Oświadczenia, które można wprowadzić osobno dla każdej umowy o pracę:

PIT-2 oświadczenie o stosowaniu ulgi podatkowej
odwołanie oświadczenia o stosowaniu ulgi podatkowej (unieważnienie PIT-2)
oświadczenie o stosowaniu podwójnej ulgi podatkowej
oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów (dojazdy zamiejscowe)
oświadczenie o niestosowaniu kosztów
oświadczenie o stosowaniu zwykłych kosztów

 

Wszystkie oświadczenia dot. PDOF dla umowy można wydrukować.

 

 

Oświadczenia dot. PDOF dla umowy stosuje się w przypadku, gdy podczas trwania umowy nastąpi zmiana w opodatkowaniu umowy lub naliczaniu kosztów dla umowy.

 

Zmiany będą uwzględnione w wyliczeniach płac od daty oświadczenia.

 

 

 

Oświadczenia dot. PDOF dla osoby

 

Oświadczenia, które można wprowadzić dla każdej osoby:

oświadczenie o podwyższonej stawce podatkowej
oświadczenie o podstawowej stawce podatkowej
oświadczenie o standardowych progach podatkowych (oznacza odwołanie powyższych)
adnotacja o niepodleganiu PDOF
adnotacja o zaniechaniu PDOF do kwoty (należy podać wysokość kwoty)
oświadczenie o przekroczeniu rocznej kwoty przychodów z tytułu praw autorskich, uprawniającej do odliczenia kosztów 50%
odwołanie oświadczenia o przekroczeniu rocznej kwoty przychodów z tytułu praw autorskich

 

 

  Oświadczenia i adnotacje obowiązują od daty oświadczenia, adnotacji i tylko w zakresie czasowym będą uwzględniane przy obliczeniach podatkowych.

 

 

Adnotacji nie można wydrukować.

 

 

  Odwołanie oświadczenia jest jednoznaczne z końcem obowiązywania wcześniej wprowadzonego oświadczenia.

 

 

 

Oświadczenia dot. 30-krotności

 

Oświadczenia, które można wprowadzić dla każdej osoby:

oświadczenie o zarobkach liczonych do 30-krotności (należy podać podstawę ZUS z innych źródeł w bieżącym roku)
oświadczenie, że zarobki przekroczyły 30-krotność - zgłoszone przez pracownika
oświadczenie, że zarobki przekroczyły 30-krotność - zgłoszone przez ZUS (oświadczenia nie można wydrukować, należy je wprowadzić na podstawie informacji z ZUS)

 

 

  Oświadczenia dot. 30-krotności obowiązują do końca roku kalendarzowego, lub do wprowadzenia kolejnego oświadczenia dla osoby.

 

 

 

Oświadczenia pozostałe dla umowy

 

Oświadczenia, które można wprowadzić osobno dla każdej umowy:

oświadczenie o przelewach na konto (należy podać nr konta, na które ma być przelewane wynagrodzenie z tytułu wskazanej umowy)
oświadczenie o zakończeniu przelewów na konto (od dnia oświadczenia wynagrodzenia będą domyślnie określane jako wypłacane gotówką)

 

 

  Oświadczenia pozostałe dla umowy obowiązują do końca trwania umowy, lub do wprowadzenia kolejnego oświadczenia dla umowy.

 

 

 

Oświadczenia pozostałe dla osoby

 

Oświadczenia, które można wprowadzić dla osoby:

oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 14 (pozwala określić czy osoba zamierza korzystać z 2 dni wolnych)
odwołanie oświadczenia o dziecku do 14 lat
oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 4 (pracownik wyraża lub nie wyraża zgody na pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, ponad 8 godzin na dobę itp.)
odwołanie oświadczenia o dziecku do 4 lat
oświadczenie o statusie studenta / ucznia (należy podać nazwę uczelni)
odwołanie oświadczenia o statusie studenta / ucznia
oświadczenie o statusie emeryta (należy podać nr emerytury)
odwołanie oświadczenia o statusie emeryta
oświadczenie o statusie rencisty (należy podać nr renty)
odwołanie oświadczenia o statusie rencisty
oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę (należy podać nazwę zakładu pracy)
odwołanie oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę
oświadczenie o innym tytule ubezpieczenia społecznego
oświadczenie o zakończeniu ubezpieczenia z innego tytułu
oświadczenie o stosowaniu NIP
odwołanie oświadczenia o stosowaniu NIP

 

 

  Oświadczenia pozostałe dla osoby obowiązują do momentu wprowadzenia kolejnego takiego samego oświadczenia lub oświadczenia odwołującego.