header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Panel startowy


 

Ekran Startowy jest głównym ekranem aplikacji Finka. Jeśli instalacja programu zakończy się pomyślnie to po uruchomieniu programu ukaże się Panel startowy. U góry Panelu znajduje się informacja o nazwie programu oraz aktualnej wersji, która jest zainstalowana w systemie. Po pierwszym uruchomieniu programu (jeżeli nie było to zrobione podczas instalacji) należy ustawić połączenie z bazą danych. Połączenie określa gdzie będą przetrzymywane pliki główne bazy danych oraz pliki firm.

W danych połączenia określamy:

adres serwera (lub komputera), na którym umieszczona zostanie baza danych,
port komunikacyjny (będzie się na nim odbywać komunikacja z bazą danych),
ścieżkę do katalogu (określa miejsce dla plików z bazą główną main oraz bazami firm),
"czy domyślny" określamy czy dane połączenie ma uruchamiać się domyślnie.

 

Po uzyskaniu połączenia z główną bazą danych użytkownik jest proszony o podanie loginu hasła do bazy. Jest ono podawane na etapie instalatora programu.

Prosimy o nie przekazywanie tych danych niepowołanym osobom.