header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Parametry globalne

 

ustawiane są w panelu startowym programu FINKA
określone są przeważnie urzędowo
wartość ich jest podawana często razem z datą obowiązywania o ile są zmienne np. wysokość składki zdrowotnej ZUS
obowiązują we wszystkich firmach i latach
modyfikacja takiego parametru obowiązuje dla wszystkich danych dostępnych z panelu startowego

 

Przykłady parametrów globalnych:

miesięczne koszty pracownicze
kwota 30-krotności
minimalna podstawa składek społecznych dla osób prowadzących działalność
stawka składki zdrowotnej ZUS
stawka składki na FP ZUS
i inne

 

 

 

Część parametrów globalnych jest określana w zakresie czasu = parametr ważny od.

 

Dla programu Finka-Place:

Zmiana parametru, lub ustalenie nowej wartości dla parametru w okresie, w którym zostały wprowadzone wypłaty może spowodować 

zmianę statusu wypłat na 'Do przeliczenia' lub 'Do korekty', dlatego zawsze trzeba zwrócić szczególną uwagę na poprawność 

wprowadzanych parametrów.

 

Niektóre parametry ZUS nie mogą być zmieniane przez Użytkownika, aby wprowadzić ich aktualną wartość, należy zainstalować 

najnowszą wersję programu.

 

Jeżeli istnieją wypłaty naliczone za okres, za jaki obowiązuje nowa wartość parametru, status wypłat zostanie odpowiednio zmieniony

na 'Do przeliczenia' lub 'Do korekty'.