header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Parametry lokalne dla fakturowania

 

Należy zwrócić uwagę na poprawne ustawienie parametrów przed rozpoczęciem pracy programu.

W parametrach należy określić np.:

 

czy drukować datę sprzedaży jeżeli jest równa dacie dokumentu
dokładność cen złotowych, ilość miejsc po przecinku
liczba miejsc dziesiętnych w wystawianych dokumentach
czy na dokumentach drukować kod towaru, czy tylko nazwę
rodzaj obsługiwanej drukarki fiskalnej

 

 

 

Parametry definicji liczby miejsc dziesiętnych dla cen i ilości mają istotny wpływ na wartości wystawianego dokumentu.

 

Program dopuszcza wartości od 2 do 4 cyfr po przecinku. W przypadku zwiększenia tych wartości program po prostu zmieni sposób zaokrąglania. Problemem jest sytuacja, kiedy użytkownik zechce zmniejszyć jakąkolwiek z tych wartości.

Wówczas:

W przypadku nowo wystawianych dokumentów system przyjmie nowy sposób wyliczania wartości według nowych ustawień.
Podczas wydruku wcześniejszych dokumentów program wydrukuje je w postaci, w jakiej były wystawione.
W przypadku modyfikacji dokumentu wszystkie wyliczenia dostosowane są do nowych ustawień. W tej wersji programu „Modyfikacja” dokumentu spowoduje przeliczenie wartości według nowych parametrów.