header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Parametry lokalne dla FK

 

Należy zwrócić uwagę na poprawne ustawienie parametrów przed rozpoczęciem pracy programu.

W parametrach należy określić np.:

 

rodzaj sprawozdawczości dla danej firmy:
o rodzaj Bilansu: pełny lub uproszczony,
o rodzaj Rachunku zysków i strat: porównawczy lub kalkulacyjny,
dekretacje zakupu VAT - czy dodatkowo z kontem do rozliczania zakupu
dekretacje sprzedaży VAT - czy dodatkowo z kontem do rozliczania sprzedaży

 

Dodatkowo, wszystkie parametry dotyczące Ewidencji i Deklaracji VAT, m. in.:

dostawy i nabycia wspólnotowe zwolnione z Vat wliczać do deklaracji?
sprzedaż krajową nie podlegającą wliczać do sprzedaży zwolnionej z VAT?
czy zakupy ze stawką 0% ujmować w deklaracji?