header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Parametry lokalne dla Kadr i Płac

 

Należy zwrócić uwagę na poprawne ustawienie parametrów przed rozpoczęciem pracy programu.

W parametrach należy określić np.:

 

czy ograniczać automatycznie koszty roczne z praw autorskich
czy firma jest uprawniona do obliczania i wypłaty zasiłków ZUS
stawka skł. na ubezp. wypadkowe finansowana przez firmę
stawka skł. na ubezp. wypadkowe dla osoby prowadzącej działalność
tryb zmniejszania wynagr. z tyt. zwolnienia chorobowego
tryb zmniejszania wynagr. z tyt. urlopu
tryb zmniejszania wynagr. z tyt. innej nieobecności

 

 

 

Wartość parmetrów lokalnych dla Kadr i Płac jest ustalana wg okresu czasu obowiązywania - czyli parametry ważny od dnia.

 

Zmiana parametru, lub ustalenie nowej wartości dla parametru w okresie, w którym zostały wprowadzone wypłaty może spowodować zmianę statusu wypłat na 'Do przeliczenia' lub 'Do korekty', dlatego zawsze trzeba zwrócić szczególną uwagę na poprawność wprowadzanych parametrów