header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Parametry programu

 

W tym module zgrupowane są definicje różnych parametrów mających wpływ na pracę całego systemu. Większość z tych parametrów jest opisana w systemie pomocy dotyczących poszczególnych modułów programu.

Lista występujących parametrów zależy od rodzaju programu FINKA i posiadanej licencji.

 

Wyróżniamy 2 rodzaje parametrów:

 

 

oustawiane są w panelu startowym programu FINKA
ookreślone są przeważnie urzędowo
owartość ich jest podawana często razem z datą obowiązywania o ile są różne w różnych okresach, np. wysokość składki zdrowotnej
oobowiązują we wszystkich firmach i latach
omodyfikacja takiego parametru obowiązuje dla wszystkich danych dostępnych z panelu startowego

 

 

 

odefiniowane są po wejściu w dane konkretnej firmy i roku w menu:

                     -> Administracja

               -> Parametry lokalne

 

oobowiązują jedynie w zakresie tej firmy (i roku), w którym zostały określone
omają określone wartości domyślne które można zmienić i dostosować do wymagań danej firmy